Ap-politiker: – Amundsen spyr ut hat for å støtte HRS

Oslo Aps Nasir Ahmed kom med sterk kritikk av Frps Per Willy Amundsens støtte til islamkritiske HRS.
Foto: Privat
Oslo Aps Nasir Ahmed kom med sterke anklager på Frp-representanten Per Willy Amundsens Facebook-side etter sistnevntes støtte til HRS.
821Shares

Tilskuddskutten til Human Rights Service (HRS) har skapt sterke reaksjoner hos enkelte Frp-politikere.

Frps tidligere justisminister Per Willy Amundsen gir på Facebook en uforbeholden støtte til organisasjonen som nå mister statsstøtten.

Frp-politiker Per Willy Amundsen hyller HRS og kommer med sterk kritikk av støttekutten som er forslått fra regjeringen og flertallet på Stortinget.

Gjennom 20 år har de (HRS) avdekket hvordan muslimers kontroll over kvinners seksualitet, kjønnslemlestelse, barnebruder, hat mot vesten og avskyelige holdninger til ytringsfrihet, likeverd og likestilling er et problem i Norge. I dag. Resultatet av en massiv innvandring som mest av alt ligner en folkevandring. De har samtidig vist hvor mye det koster Norge i rene penger.

Frp-representanten mener det er er nå kun venstresiden som får penger over statsbudsjettet, og at HRS hadde blitt for “politisk ukorrekte”.

Er et ensidig statsstøttet propagandaapparat forenelig med ytringsfriheten? Er det forenelig med et demokratisk sinnelag at kun venstreradikale, som åpenbart ikke forstår selv de mest grunnleggende økonomiske sammenhenger, skal abonnere på statsstøtte?

Sprer konspirasjoner

Innlegget, som ligger ute på Frp-politikerens åpne profil, har vekket harme hos AP politiker Nasir Ahmed.

Nasir mener Amundsen hyller hat og konspirasjonstekning.

Grunnet hatefulle ytringer fra den siden du tilhører og er en sterk forsvarer for, har forårsaket ikke bare 1, men 2 terrorahndlinger tuftet på det hatet du definerer som ytringsfrihet! Veldig merkelig at folk i Troms har tillit til en som deg! Du får sutre og klage, men HRS fortjener ikke statligstøtte for å spre sin hatefulle propaganda!, skriver han blant annet.

Fikk hets tilbake

Tilsvaret fra Nasir gjorde at han selv fikk hetsende kommentarer tilbake. En engelskspråklig profil spør hvor Ap-politikeren kommer fra, for så oppfordre ham om å “reise hjem”, mens en annen anklager ham for rasistiske holdninger, og ber Nasir om “å stappe opp bedeboka”, med henvisning til Koranen og Ap-politikerens muslimske familiebakgrunn.

Nasir skriver i egen Facebook-post om “hat og grums når en snakker imot Per Willy Amundsen og hans forsvar for videre statligstøtte til HRS”.

Det er bekymringsverdig at en tidligere justisminister og nå stortingsrepresentant forsvarer dette, vel vitende om konsekvenser av hat og fordommer i form av to terrorhandlinger! De som taler for at jeg skal dra tilbake til landet mitt, de må få det inn i huet sitt at jeg er født på Ullevål og er vokst opp i Oslo, det er min by, det er mitt hjem.

Trist debatt

Lokalpolitikeren sier til Utrop han blir selvsagt lei seg for at folk har negative holdninger til folk som er, eller som oppfattes som “annerledes”.

Selv blir jeg enda mer motivert til å bidra mer aktivt med mitt engasjement når jeg konfronterer slike negative holdninger tuftet på konspirasjonsteorier. Men aller trist er at folkevalgte forsvarer slike ytringer og holdninger framfor å tale dem i mot. Er luta lei med at folk skal be meg å dra tilbake dit jeg kommer fra.

Tok du hetsen opp med Frp-politikeren?

Nei, har ikke tatt opp med han direkte, men jeg regner med at han har fått det med seg, men tør sikkert ikke å svare.

Nekter å tie

Vil hetsen gjøre at du vil kvie deg, eller er dette noe du ikke vil bli affisert av?

Jeg skal i helsike ikke tie grunnet slikt, og tar ikke slike folk seriøst, men skal gjennom mitt engasjement motbevise disse kreftene og arbeide for å gjøre sameksistens i samfunnet enda bedre for mine barn og deres generasjon.

Nasir ser det som viktig at motmæle mot hat og konspirasjonstenkning ikke bare gjelder muslimer som minoritet.

Ville man ha akseptert at folk som Per Willy forsvarte en organisasjon og deres ytringer dersom det gjaldt jøder? Jeg vil ikke tro det, hevder Nasir.

Avviser kritikken

Utrop kontaktet Amundsen for en kommentar på hetsen Nasir fikk på Facebook-siden. Frp-politikeren avviser kritikken fra lokalpolitikeren i Ap.

Jeg er ganske lei av alle disse politikerne på venstresiden som står frem i diverse medier og ber om sympati for at de føler seg utsatt for netthets.

Ifølge han er det godt dokumentert, gjennom artikkel i Faktisk, at det er FrP-politikere som er mest utsatt for netthets.

Hvis det skulle eksistere tvil om det kan man jo bare lese gjennom debatten under Facebook-posten som Nasir Ahmed viser til. For det andre: bruker man harde ord selv, må man ikke bli overrasket om han får det samme tilbake.

Frp-politikeren sier det er mange som opplever mye usaklig hets på nettet, særlig fra venstresiden.

Slik er det dessverre og det er lite annet å gjøre enn å ignorere det. Jeg vil uansett under enhver omstendighet kjempe mot alle forsøk på å begrense ytringsfriheten.