Må du være hjemme med barn fordi barnehagen eller skolen er stengt på grunn av korona? Da har du rett på omsorgspenger.
Foto: Unicef
Er du eller har barn som er syke av korona? Nå er tiden med rett til sykepenger og omsorgspenger forlenget.
27Shares

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at det er behov for å gi utvidet rett til sykepenger og omsorgspenger. Siden det fortsatt er en del smitte i samfunnet.

– Under hele koronapandemien har regjeringen vurdert og justert nødvendige ordninger underveis, slik vi også gjør nå.

Dette er de nye ordningene:

  • Rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19.
  • Mistanke om at personen har korona, gir også sykepenger.
  • Retten til omsorgspenger når barnet er i karantene.
  • Skole eller barnehage er helt eller delvis stengt som følge av covid-19-pandemien gir også rett til omsorgspenger.

Foreldres rett til doble kvoter med omsorgspenger gjelder ut året. Særreglene om at arbeidsgiver kun betaler sykepenger i opptil tre kalenderdager slutter 1. oktober.

ORDLISTE

forlenget: la noe vare lengre

utvide: gjøre større, lengre

justere: tilpasse, gjøre så ting og situasjoner blir bra

mistanke: å tro noe, være redd for noe

særreglene: spesielle regler