Lite vinningskriminalitet blant de med ulovlig opphold

 
Foto: flickr.com
Står for en liten samlet del av økonomisk kriminalitet, ifølge en ny UDI-rapport.
0Shares

Av de nærmere 40 000 siktelsene for tradisjonelle eiendomslovbrudd i 2010, såkalt annen type vinningskriminalitet, ligger anslaget for andelen gitt asylsøkere og utlendinger uten lovlig opphold samlet på på 2,8 prosent, og det lave anslaget på 1,5 prosent, kommer det frem i Utlendingsdirektoratets ferske rapport Et marginalt problem? Asylsøkere, ulovlig opphold og kriminalitet.

Rapporten har UDI laget i samarbeid med analysefirmaet Oxford Research og stipendiat Sigmund Book Mohn.

Ifølge rapportene står disse to gruppene for en spesielt liten del av økonomisk kriminalitet. 

– Av bedragerier og utpressing står de for eksempel kun for to promille totalt. Andelen er derimot ganske betydelig høyere for ulike former for tyveri og heleri.

Nasking blant de mer bofaste
Størst forskjell mellom anslagene er det for brudd på tolloven, typisk smugling, som dermed i større grad kan antas å være begått av personer som bare er på kortere lovlig opphold, uten å søke asyl.

– Siktelser for naskeri, er derimot alle gitt til personer med bosted i Norge. Mindre alvorlige butikktyverier er således den formen for vinningskriminalitet ved siden av heleri, der størst andel av siktelsene kan antas å være gitt asylsøkere og personer med ulovlig opphold, kommer det frem i rapporten.

Last ned og les hele rapporten her.