Oslo-politiet felt for diskriminering grunnet etnisitet

Oslo-politiet er felt for etnisk diskriminering av en rom-kvinne.
Foto: Scanstockphoto
En rom-kvinne klaget inn Oslo politidistrikt for Diskrimineringsnemnda med påstand om diskriminering og trakassering, og fått medhold.
433Shares

Nemnda kom i en nylig avsagt avgjørelse til at forbudet mot diskriminering og trakassering ble brutt av politiet, ifølge diskrimineringsnemda.no.

Etter melding fra en nabo om voldsutøvelser i en leilighet, oppsøkte tre polititjenestepersoner adressen til kvinnen som bodde der. Hennes rom-bakgrunn ble tema i samtalen mellom dem, og kvinnen reagerte på måten politiet opptrådte på under besøket.

Nemnda tok utgangspunkt i at et uhjemlet pålegg i seg selv ikke er diskriminerende, men kom likevel frem til at kvinnen var diskriminert.

– Tjenestepersonene kalte henne «sigøyner» og generelt gjorde kvinnens etniske bakgrunn relevant, i en sak som i utgangspunktet handlet om noe annet. Nemnda fant det ikke sannsynliggjort at behandlingen av kvinnen hadde sin årsak i andre forhold enn hennes etnisitet, og kom dermed til at beviskravet i likestillings- og diskrimineringsloven var oppfylt, heter det ilføge vedtaket fra ombudet.