FrP vil forby bønnerop fra moskeer

The minaret of a traditional style mosque in Doha, Qatar, at sunset.
På partiets hjemmeside skriver FrP at de har tatt et prinsipielt valg om å ville forby offentlige bønnerop og liknende innkallinger som bryter med norsk tradisjon.
792Shares

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg avviser sammenligningen mellom bønnerop og kirkeklokker, og mener at kirkeklokker står i en særstilling i Norge.

– Norge er et kristent land med mer enn 1000 år gammel kristen tradisjon, og det finnes hundrevis av religioner og sekter. Dersom alle disse skulle laget støy ved innkalling til bønn offentlig ville situasjonen bli uhåndterlig.

Debatten om bønnerop har igjen blusset opp i media da styreleder i Drammen moské, Sajid Mukhtar, uttrykte et ønske om at menigheten kunne begynne med bønnerop fra minareten på moskeen.

– Fremskrittspartiet er helt tydelige på at vi sier nei til bønnerop fra moskeen på Fjell i Drammen, sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg.

Politikeren kaller det en ren provokasjon fra menighetens side da moskeen allerede har en avtale med kommunen om at bønnerop ikke skal forekomme.

– Fjell er et område med en høy innvandrerandel og mange av beboerne har trolig flyktet fra religiøse ekstremister som Taliban eller islamsk stat. Disse skal få slippe å høre bønnerop i offentligheten nå som de har kommet til Norge, sier Wiborg.