Mangfoldig åpning av det 166. Storting

Stortingsrepresentant Marian Hussein på åpningen av det 166. storting.
Foto: Privat
Under trontalen talte kong Harald at flere i arbeid er den viktigste forutsetningen for et samfunn med mindre fattigdom og små forskjeller.
197Shares

Under trontalen til det 166. Storting talte kong Harald om utfordringen å inkludere flere i arbeidslivet.

– Den økonomiske aktiviteten i Norge tar seg raskt opp. Det er nå flere sysselsatte i befolkningen enn før pandemien kom. Stadig færre går ledige. Det blir stadig flere ledige stillinger, sa Kongen.

Han påpekte at vi trenger flere lønnsomme jobber og flere i arbeid for å finansiere velferden når bidraget fra oljeaktiviteten reduseres.

– Allerede nå ser vi mangel på kvalifisert arbeidskraft flere steder. Det er både en utfordring og en mulighet, sa Kongen.

Videre poengterte Kong Harald at flere i arbeid er den viktigste forutsetningen for et samfunn med mindre fattigdom og små forskjeller.

Lan Marie Nguyen Berg føler ydmykhet for at jeg har fått et sete i Norges nasjonalforsamling.
Foto : Privat

– Det er virkelig stort å være med på åpningen av det 166. Storting, og få en sjanse til å ta på Åmli-bunaden. Sist gang noen i familien min var representert på Stortinget var med min tipptipp-oldefar Ole Lindstøl som var valgt fra Nednes amt fra 1862-1888. Jeg føler på takknemlighet for at vi lever i et trygt og fredelig demokrati, og ydmykhet for at jeg har fått et sete i Norges nasjonalforsamling, skriver MDG politikeren Lan Marie Nguyen Berg i Facebook-innlegget.