Redd Barna: – Barn på flukt møter stadig høyere murer og vold på grensene i Europa

Hurdalsplattformen: Redd Barna etterlyser kamp mot vold og overgrep, økning i barnetrygd og oppfyllelse av rettighetene til barn på flukt.
Foto: Flickr/IHH Humanitarian Relief Foundation
Barn på flukt møter stadig høyere murer og vold på grensene i Europa. Norge har både kapasitet og erfaringen til å ta et større ansvar, skriver Redd Barna i en pressemelding om Hurdalsplattformen.

Barn på flukt møter stadig høyere murer og vold på grensene i Europa. Norge har både kapasitet og erfaringen til å ta et større ansvar, skriver Redd Barna i en pressemelding om Hurdalsplattformen.

Redd Barna er også skuffet over manglende forpliktelser til å øke antall kvoteflyktninger.

– Det er veldig bra at regjeringen vil gjennomgå praksis når det gjelder vurderinger av barnets beste for å sikre at det gjøres konkrete og individuelle vurderinger i hver enkelt sak. Men det er svært negativt at den nye regjeringen vil innføre et tydeligere skille mellom personer som får asyl etter flyktningkonvensjonen og personer som får subsidiær beskyttelse, gjennom begrensninger i retten til familiegjenforening og utvide bruk av midlertidige tillatelser, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.
Foto : Nora Lie

Hurdalsplattformen varsler ingen økning av barnetrygden. Den nye regjeringen tar heller ikke grep for å hindre at kommuner tar barnetrygden fra de som trenger den mest ved å avkorte sosialhjelpen opp mot barnetrygden.

– Det er skuffende fra en regjering som har sagt de vil trappe opp innsatsen mot økende sosiale forskjeller og redusere familiefattigdommen. Det er dårlig nytt for de 115 000 barna i Norge som vokser opp i familier i vedvarende lavinntekt, sier Lange.

Regjeringen påpeker i plattformen at de vil redusere fattigdommen i samfunnet, spesielt den som rammer barnefamilier, men plattformen sier ingenting om hva regjeringen har tenkt til å gjøre med barnetrygden, utover at den vil holde på universelle ordninger.