PST: Uttalelser fra Kongsberg-siktet pekte mot terror

Nye funn fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) viser at fire av ti høyreekstreme beskrives som ressurssterke og villige til å radikalisere andre etnisk norske.
Foto: Politiets sikkerhetstjeneste
Uttalelser som den siktede etter Kongsberg-drapene kom med i forbindelse med pågripelsen førte til at PST mente hendelsen framsto som en terrorhandling.
88Shares

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mente dagen etter drapene at angrepet på daværende tidspunkt framsto som en terrorhandling.

Ifølge Dagbladet skyldtes dette hva som faktisk hadde skjedd, og siktede Espen Andersen Bråthens uttalelser rett i etterkant til politiet

– Det gjorde at vi måtte ta høyde for at det var terror, også fordi vi måtte iverksette de tiltakene vi gjør hvis det er terror, sier kontraterror-sjef Arne Christian Haugstøyl i PST til Dagbladet.

Ifølge Haugstøyl hadde uttalelsene sammenheng med Bråthens angivelige konvertering til islam, men han ønsker ellers ikke å gå nærmere inn på hva som skal ha blitt sagt.

På en pressekonferanse onsdag sa politiinspektør Per Thomas Omholt i Sørøst politidistrikt at hypotesen om terror fortsatt står ved lag, men at den ikke er styrket så langt i etterforskningen.

– Men det er helt naturlig å vurdere dette fortløpende. Særlig med tanke på hva siktede forklarer om hvilken hensikt og tanker han hadde med de handlingene han utførte, sa Omholt.