Etter snart 19 år som papirløs i Norge har Sara fått oppholdstillatelse


Foto: Tine Poppe
– Jeg er glad, sier Sara Webede Work.
Sara Webede Work kommer fra Etiopia og tilhører folkegruppen oromo. Hun har bodd i Norge i snart 19 år. I begynnelsen jobbet hun som stuepike og renholder i ISS, men i 2011 mistet papirløse rettigheter og livet ble vanskeligere for Sara. Nå er hun snart pensjonist.
– Jeg har ikke sett barna mine på 19 år, sier hun til Utrop.
Hun er spesielt bekymret nå som situasjonen i Etiopia er forverret. UD ba den 12.11.2021 alle norske borgere om å forlate Etiopia mens det fortsatt finnes kommersielle flyvninger.
De fem siste årene hun har bodd sammen med sin norske kjæreste og funnet mening i tilværelsen ved å hjelpe andre mennesker.
– Jeg har brukt dagene til å hjelpe folk. Jeg har mange gode norske venner, sier Sara Kebede Work.
Hun takker sin katolske tro for at hun ikke har stresset for mye i hverdagen.
– Gud hjelper meg.

Juridiske begrensninger

André Møkkelgjerd er Sara Kebede Works advokat.
Hva er det helt konkret Sara Kebede Work har fått innvilget?
– Hun har fått oppholdstillatelse og etter engangsløsningen for utlendinger med mer enn 16 års oppholdstid i Norge. Det gis en midlertidig tillatelse, som generelt er lovens ordning ved førstegangstillatelser. Tillatelsen kan fornyes, men det er ilagt begrensninger i hennes tillatelse.
– Betyr dette at hun kan bli boende i Norge til hun dør? Har hun rett til  Introduksjonsprogrammet?
– For å gi rett til permanent oppholdstillatelse på sikt, må identiteten som hovedregel dokumenteres ved at det fremlegges et pass, eller det må sannsynliggjøres at dette ikke er mulig.  En annen begrensning er at det ikke gis rett til introduksjonsprogram. Ved fremleggelse av pass vil begrensningen kunne oppheves.
Sara Kebede Work er i dag 63 år. Hvilke pensjonsrettigheter har hun i Norge?
– Det var lenge særrettigheter for personer med flyktningstatus i folketrygden. Engangsløsningen gir ikke flyktningstatus. Det ble også nylig gjort endringer for å fjerne særrettighetene for flyktninger generelt.

Fakta

  • Etter snart 19 år som papirløs i Norge har Sara fått oppholdstillatelse 9.november 2021. Hun en av de første papirløse UNE gir amnesti til.
  • Sara Kebede Worku har levd 18 av sine 63 år i Norge
  • I februar 2020 ble Sara hentet av sivilt politi og ført til Politiets utlendingsenhet på Trandum for tvangsretur til Etiopia. Etter to dager ble hun løslatt.
  • Siden da har Sara og de lengeværende papirløse ventet på engangsløsningen
  • Situasjonen er uholdbar når papirløse ikke har rett til arbeid og grunnleggende helse og sosialtjenester, rettigheter som ble frarøvet i 2011
 • Fra 1. juni 2021 kan papirløse asylsøkere som har vært i Norge over 16 år og er eldre enn 65 år søke om oppholdstillatelse, denne muligheten gjelder kun for en periode på 6 måneder.
 • For å få sin sak vurdert etter engangsløsningen, må utlendingen selv be om det. Engangsløsningen trer i kraft 1. juni 2021, og siste frist for å søke er 1. desember 
 • Ifølge Vårt Land  er det de første papirløse som får innvilget opphold. Utlendingsnemnda opplyser at ca 120 har søkt. 32 har ikke fått innvilget søknaden. 5 har fått opphold.