Unge kvinner ønsker mer makt og økonomisk likestilling

Kvinnekompetanse samlet under Innovasjon Norges 8. mars-feiring (F.v): Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Solveig Horne, Kathrine Olsen Flåte, vise administrerende direktør i Innovasjon Norge Toril B. Ressem, Anne Dubrau, Neda Afshari-Pour, Madeleine Mowinckel og næringsminister Monica Mæland.
Foto: Astrid Waller/Innovasjon Norge
– Vi vil ha mer innflytelse og like lønnsbetingelser som menn, appellerte Madeleine Mowinckel (24), president i ANSA, under markering av kvinnedagen hos Innovasjon Norge. 

Hun var en av fire unge kvinner som ble løftet fram av statsrådene Monica Mæland og Solveig Horne og administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, skriver NTB i en pressemelding. 

Bak invitasjonen sto næringsminister Monica Mæland og barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Solveig Horne, i tillegg til Traaseth.

–   Unge kvinner er i dag flinkere til å rekke opp hånda, flere er synlige i den offentlige debatten og mangfold og engasjement blant kvinners syn på 8. mars øker. Det har skjedd mye over flere generasjoner og nå ønsker vi å lytte til hva dagens unge kvinner mener er viktig. Selv om norske kvinner har kommet langt på 100 år, har vi mye som gjenstår, uttalte Traaseth til NTB.

Viktig å se til de “nye kvinnene”
Hun understreker samtidig at sammenlignet med kvinner i mange andre land har vi mye å være takknemlig for, og vi har opparbeidet oss rettigheter og muligheter det er lett å ta for gitt.

– Vi må ikke glemme å rette blikket ut og vi må vi lytte mer til den nye generasjonen kvinner i Norge. Unge i dag kommer med et nytt tankesett, nye ønsker og nye løsninger, og er den nye generasjonen som definerer fremtiden, la Traaseth til.

En fersk rapport fra International Labour Organization viser at Norge ligger på 50 plass i måling av kjønnsbalansen blant ledere på alle nivåer i offentlig og privat sektor. For å få mer plass ved lederbordene mener politisk nestleder i Røde Kors Ungdom, Kathrine Olsen Flåte, at det er viktig å samarbeide med menn. 

– Vi må jobbe med menns holdninger og få de til å innse hvor mye kompetanse vi kommer med. Dessuten må vi bli flinkere til å sette oss ved lederbordet og støtte hverandre på tvers av alder og bakgrunn. Gjør vi det kan Norge bli et foregangsland for vesten og resten av verden, sa Olsen Flåte.

Usynlig glasstak
Ifølge Neda Afshari-Pour (28) sliter mange innvandrerkvinner ikke bare med det usynlige glasstaket, men også med glassdøren.

– Innvandrerkvinner kommer ikke en gang inn døra. Når bedrifter ønsker å bli internasjonale, må de tørre å satse på mangfold. Det skal ikke være nødvendig å hete Linda Johansen for å få  jobb og bli leder i Norge.

Afshari-Pour som er født i Iran, oppvokst i Kristiansand og gått på Seemas talentprogram i Kristiansand, brenner for likestillingsfeltet og for å få til flere talent- og mentorprogram for kvinner.

– Jeg tenker at dyktige og inspirerende kvinner på toppen børbli flinkere til å vise vei til de som er yngre og vil opp og fram. Vi ser mange unge kvinner som ønsker seg til topps i dag, hevdet hun.