HRW: Mennesker kastes «som bordtennisballer» mellom Polen og Hviterussland

Lydia Gall, som jobber for HRW i Europa og Sentral-Asia, hevder migranter på den hviterrussiske grenser behandles som kasteballer.
I iskaldt vær blir mennesker tvunget fram og tilbake mellom Polen og Hviterussland «som bordtennisballer», skriver Human Rights Watch (HRW).

Menneskerettsorganisasjonen slår i en rapport fast at det blir begått menneskerettsbrudd mot migrantene og flyktningene som er strandet mellom Hviterussland og EU-landet Polen. Begge landene får hard kritikk.

HRW besøkte begge sidene av grensa i oktober og gjorde dybdeintervjuer med 19 migranter, som forteller om alvorlige overgrep.

I de 26 sidene i rapporten blir det dokumentert hvordan migranter blir presset ut av landet, iblant med vold, av polsk grensepoliti, selv om de ber om å få søke asyl.

På hviterussisk side må migrantene angivelig tåle voldsbruk, umenneskelig og ydmykende behandling fra grensepolitiet.

– Selv om Hviterussland konstruerte denne situasjonen, helt uten hensyn til de menneskelige konsekvensene, deler Polen ansvaret for den voldsomme lidelsen i grenseområdet, sier Lydia Gall, som jobber for HRW i Europa og Sentral-Asia.

– Menn, kvinner og barn blir som bordtennisballer sendt fram og tilbake over grensa i dager eller uker i iskaldt vær, samtidig som de er desperate etter humanitær hjelp, som blir blokkert på begge sider, tordner Gall.

Flere har måttet klare seg i flere dager og til og med uker uten mat og vann, heter det i rapporten. Polske grensevakter anklages også for å ha splittet familier, noe landets myndighetene nekter for.

Polen og EU sier at landets autoritære president Aleksandr Lukasjenko har konstruert krisen som hevn for sanksjoner EU innførte mot regimet etter måten det ble slått ned på demonstrasjoner i landet i fjor.

Hviterusslands behandling av menneskene i grenseområdet kan i visse tilfeller potensielt sidestilles med tortur, tordner HRW, som ber landet om å umiddelbart stanse slike overgrep. Menneskerettsorganisasjonen anklager også Polen for å ha brutt både landets og EUs lovverk ved å nektet migranter asyl.

EU burde rettet skarpere kritikk mot polske myndigheter for dette, mener HRW.

– EU-kommisjonen bør starte å vise solidaritet med ofrene som lider og dør på begge sider av grensa, sier Gall.