Kinesiske myndigheter kritiseres av mange aktører for behandlingen av sine minoriteter. Allikevel får Qatar langt større oppmerksomhet for menneskerettighetsbrudd, skriver artikkelforfatteren.
Foto: World Uyghur Congress
Norge som vintersportsnasjon bør stille seg i første rekke med en tydelig OL-boikott, skriver Vegar Jørgenstuen i dette innlegget. 
227Shares

I februar neste år er det duket for vinter-OL i Kinas hovedstad Beijing, i et land som i mange år har gjort livet til Uigur-befolkningen nærmest ulevelig. Alle nordmenn vet at Norge alltid har vært ledende i vinterleker lik disse som arrangeres nå, så en boikott av det planlagte OL i Kina bør være et godt virkemiddel for å vekke oppmerksomheten mot Kinas menneskerettighetsbrudd. 

Straffes for sin tro

OL er mer enn bare sport. Land samhandler med hverandre for å skape en god opplevelse for utøverne, publikum og alle tilhørende. Det handler om å vise verden hva man kan få til sammen til tross for politiske uenigheter og kulturelle ulikheter. De olympiske lekene har alltid hatt et underliggende moralsk budskap som forteller oss at gjennom idrettskonkurranser så kan man bygge broer og etablere fred.  Om Kina aksepteres som Vinter-OLs vertsnasjon, viser man aksept for myndighetenes grusomme handlinger overfor dets muslimske minoritetsbefolkning, uigurene.

Det er ikke lenger noen tvil om at kinesiske myndigheter utøver en ekstremt kontrollerende praksis overfor menneskene i Xinjiang-provinsen. Det er streng kontroll fra politistyrkene og mennesker blir arrestert for handlinger som det ikke finnes et spor av kriminalitet i. Om de blir sett i en religiøs samling, eller utfører noe som helst av religiøs praksis, står de i fare for å bli arrestert, og folk er blitt arrestert for disse normalt sett lovlige handlingene. 

En av verdens fremste eksperter på Kinas politikk i Xinjiang, Dr. Adrian Zenz ved Victims of Communism Memorial Foundation i Washington DC uttalte, etter å ha funnet et dokument som inneholder intime personlige detaljer om fangene i Kinas interneringsleire: «Dette bemerkelsesverdige dokumentet presenterer det sterkeste beviset jeg har sett til dags dato for at Beijing aktivt forfølger og straffer normal praksis innen tradisjonell religiøs tro.»

Tvungen solidaritet til Kinas myndigheter

Det finnes en rekke beviser på Kinas undertrykkende regime, så som  satellittbilder av interneringsleire og vitneskildringer fra asylsøkere og familiemedlemmer som plutselig forsvinner fra provinsen. Det er blitt rettet kritikk mot Kina i mange år, men svaret fra myndighetene er stadig at dette er løgner og ryktespredning og at de i realiteten forebygger terrorisme. Ifølge kinesiske myndigheter selv, har de altså forhindret og bekjempet terrorisme ved å fengsle tusenvis av uskyldige uigurer. De har forbudt uigurene å praktisere islam og utøvd menneskerettighetsbrytende straffer overfor dem som ikke ønsker å endre sin religiøse adferd.

Det er blitt beskrevet handlinger som voldtekt, tvangssterilisering, tvangsgifting og tvangsabortering. Det er også rapportert om omskoleringsleire med plass til hundretusener av mennesker som blir holdt i fange for å bli hjernevasket og torturert. I leirene lærer de å hylle kommunistpartiet som en del av det å bli en «god kineser» og ikke bryte ut av denne tvangspåførte solidariteten til myndighetene.

Kina, ikke bedre enn Qatar

Det er mulig å skille sport og politikk, men man kan ikke ignorere Kinas behandling av landets egne borgere. Dette gjelder ikke bare uigurer, for tibetanere er også blitt fratatt sin kulturelle tilhørighet, for å ikke snakke om modige journalister eller andre som er blitt fengslet eller straffet for å avsløre de brutale planene Kina har for sitt folk. 

Det er viktig at norske lag tar avstand fra OL i Beijing

Det er viktig at norske lag tar avstand fra OL i Beijing, og at dette markeres sterkt med en boikott av vertslandet, så lenge den kinesiske befolkningen holdes under et så sterkt press. Det er verdt å nevne at det var snakk om boikott av fotball-VM i Qatar på grunn av langt færre menneskerettighetsbrudd enn det Kina holder på med.

Norsk boikott kan gi viktig signal

Et historisk eksempel på boikott med ringvirkninger er den amerikanske presidenten Jimmy Carters handlinger i 1980. Han boikottet sommerlekene i Moskva grunnet Russlands invasjon av Afghanistan et halvt år tidligere. Dette førte til at Norge ikke ble med på OL den gangen, hvilket ble en del av en internasjonal boikott. 

I vår tid har ikke Kina invadert noen, men om vi ser tilbake i nær historie, ser vi at Øst-Turkestan og Tibet begge er landområder som er bebodd av egne folkeslag med en egen identitet og eget språk. Kina er det regjerende landet over disse folkene, men behandler menneskene herfra uten respekt for deres identitet. Det foregår utrenskning av disse menneskenes kultur og religion for å sørge for at alle under myndighetenes makt skal bøye seg etter deres ønske om et samlet folk som aldri stiller seg kritisk til den regjerende makten i landet. Et regime som siden 1949 ikke har hatt noen nevneverdig opposisjon. 

Norge må ta grep og vise standhaftighet mot Kina – for å være det ledende eksempelet i denne saken. Sportsverdenen kjenner til Norges bragder innen vintersport, så dette er en god mulighet til å vise solidaritet med den undertrykte minoritetsbefolkningen i Kina.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.