Evakuerte barn fra Afghanistan kan søke om gjenforening med foreldrene

Evakuerte barn kan nå søke om gjenforening med foreldrene sine.
Barn som ble evakuert fra Afghanistan alene eller uten samtykke fra foreldrene, kan nå søke om gjenforening med foreldrene sine der de er, opplyser UDI.

– Utlendingsdirektoratet (UDI) vil ikke kreve gebyr for disse sakene. En eventuell reise til Norge vil også bli betalt, opplyser direktoratet.

I forbindelse med norske myndigheters evakuering fra Kabul i august 2021, ble det evakuert 28 afghanske mindreårige uten omsorgspersoner. I ettertid er det også identifisert barn som ble evakuert sammen med følgepersoner som ikke er deres foreldre, kommer det fram i rundskrivet fra UDI.

Videre skriver de at sakene skal gis prioritet i alle instanser, det vil si i lokalt politidistrikt, ved utenriksstasjoner og i UDI.