Høgsterett skal avgjere om Vesam får bli i Noreg

Vesam Heydari har fleire gongar sigra over den norske stat i retten. No går saka heilt til Høgsterett.
46Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

Heydari (42) kom til Noreg frå Iran i 2009. Tre år seinare fekk han avslag på asylsøknaden, og sidan den gong har Noreg ville kasta han ut.

Sist i september i Borgarting lagmannsrett. Der tok retten Heydari sitt parti og annullerte UNE sitt avslag om asyl.

UNE er klageinstansen til Utlendingsdirektoratet (UDI), og valde då å anke saka til Høgsterett.

Sidan har Høgsterett vurdert om dei vil ta saka.

Les mer i nrk.no