NTNU har inngått forlik i omstridt oppsigelsessak

Førsteamanuensis Øyvind Eikrem får fortsette i postdoktor-stilling ved NTNU.
Den oppsagte førsteamanuensis Øyvind Eikrem har inngått forlik med NTNU. Avtalen innebærer at Eikrem blir tilknyttet universitetet fram til midten av 2026.
44Shares

Partene har blitt enige om en avtale som innebærer at Eikrem sier opp sin faste stilling som førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid, opplyser universitetet i en pressemelding.

Etter hensyntatt oppsigelsestid vil Eikrem fratre 31. juli 2022. I denne tiden skal han jobbe fra hjemmekontor og vil være fritatt fra arbeidsplikt.

Fra 1. august 2022 går Eikrem over i en fireårig midlertidig postdoktor-stilling for å kunne drive faglig utvikling. Når postdoktorstillingen utløper 31. juli 2026, så opphører Eikrems ansettelsesforhold.

Bakgrunnen for saken er blant annet artikler publisert i Filter Nyheter i februar i fjor. Her hevder flere anonyme kilder at Eikrem har hatt en hemmelig Facebook-konto der han skal ha ytret seg fremmedfiendtlig. Ansettelsesutvalget ved Eikrems fakultet vedtok å avskjedige ham, noe Eikrem har sagt at det ikke fantes grunnlag for.

Les også:

NTNU-student hevder Eikrem er uegnet
NTNU gir Eikrem sparken
Kan ikke bevise at Eikrem sto bak hatefulle ytringer