Protesterte mot utsendinger til Afghanistan

Afghanere forlanger at regjeringen slutter å sende ut asylsøkere til Afghanistan som er per i dag regnes som utrygt
Foto: Sibel Thorsen Kocabas
– Afghanistan er ikke trygt! Det var budskapet fra demontrantene foran Stortinget.
0Shares

I går samlet demonstranter med afghansk bakgrunn seg for Stortinget for å protestere mot regjeringens returpraksis. Gjennom en høyttaler får vi høre et intervju med den afghanske flyktningministeren. Han forteller om situasjonen i 2012, da det ble inngått en avtale mellom Afganistan og flere land, blant annet Norge, om å sende tilbake flyktninger. Deler av Afghanistan ble på det tidspunkt ansett som trygge og det var derfor ansvarlig å gjennomføre retur. I dag er derimot ikke Afghanistan, verken av landet selv eller FN, ansett som trygt. I intervjuet ber flyktningsministeren Norge om ikke å sende asylsøkere tilbake til Afghanistan.

Barnefamilier og kvinner er særlig sårbare for vold og forfølgelse.
Foto : Sibel Thorsen Kocabas

Uholdbart
Karin Andersen var møtt opp på vegne av SV, som i dag fremmer forslag for Stortinget om å endre retur-politikken.

– Vi krever for det første at regjeringen sikrer at utsendelser av barnefamilier til Afghanistan gjøres i tråd med FNs og Utlendingsdirektoratets anbefalinger. Deretter ber vi om at alle afghanske barnefamilier som er sendt ut i perioden 1. januar-18. desember 2014 skal hentes tilbake og krever at de får opphold uten ny saksbehandling, ettersom de er sendt ut i strid med praksisanbefalinger fra Utlendingsdirektoratet når det gjelder internflukt, sier hun.

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) synes det er uholdbart at regjeringen velger å trosse FNs anbefalinger og sende barnefamilier til internflukt i Afghanistan.
Foto : Pressefoto

Hun forteller at praksisen ikke var slik under den rødgrønne regjeringen og er rystet over at verken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet stiller seg bak forslaget deres.

– Det er ganske hårreisende at Ap og Frp nærmest konkurrerer mellom å juble høyest over at færre søker om asyl, når vi nå står overfor en av tidenes mest omfattende flyktningsituasjon.

Andersen tror heller ikke at Landinfo, som skal være uavhengig Utlendingsdirektoratet, klarer å følge med tett nok på situasjonen og gi gode nok risikovurderinger av ulike nasjoners evne til å sikre borgere sine.

– Det skjer stadig raske endringer, se på på utviklingen i Jemen for eksempel. Jeg tror ikke Landinfo er oppdaterte eller klarer å reagere raskt nok slik at deres vurderinger av situasjonen i land som dette, og ikke bare i dag, men også om to uker, kan gi et godt nok grunnlag for at vedtak kan fattes forsvarlig, sier hun.

Afghanske tolker glemmes
En annen gruppe som Andersen nevner, er de afghanske tolkene brukt av det norske forsvaret under operasjoner i Afghanistan. Hun hevder at til tross for at det finnes en egen ordning for tolker som har bidratt i norske operasjoner, gjøres det lite fra regjeringes side.

– Det virker ikke som verken Forsvarsdepartementet eller Justisdepartementet har oversikt over hvem som har vært brukt som kamptolker i Afghanistan, og i stedet snakkes det om hvorvidt noen har vært dobbeltagenter. Dette er mennesker som er skyteskiver for Taliban, men den moralske forpliktelsen fra regjeringen og Forsvarsdepartementet er totalt fraværende.