Varierende politisk interesse for norskopplæring

 
Foto: Illustrasjonsfoto
En av fem respondenter i en fersk Vox-undersøkelse mener det i svært liten grad er stor politisk interesse for norskopplæring i kommunen. Like mange mener det i svært liten grad settes resultatmål for opplæringen.
0Shares

Vox (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) har undersøkt hvordan kommunene organiserer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Kommunale opplæringssteder som har svart på undersøkelsen, skriver vox.no.

Hovedtemaer for undersøkelsen er blant annet samarbeid mellom aktører (som flyktningetjenesten, Nav og andre), forankring av samarbeidet i planverk og samarbeidet i praksis. Undersøkelsen kombinerer en kvantitativ spørreundersøkelse og dybdeintervjuer med opplæringsansvarlige i sju kommuner.

Under halvparten påpeker kommunal forankring
42 prosent mener norskopplæringen i svært stor grad er forankret i kommunale planer. Nesten 20 prosent mener opplæringen i liten, eller svært liten, grad er forankret i planverket.

– Vi vet at forankring i planverk er ett av flere suksesskriterier for at innvandrere skal komme i arbeid. Kommuner som lykkes med å få mange innvandrere i arbeid kort tid etter introduksjonsprogrammet, kjennetegnes blant annet av at opplæringen er tydelig forankret i planene, sier Bjørg Ilebekk, avdelingsdirektør i Vox.

Last ned rapporten her.