Oppretter “radikaliseringspoliti”

Advokat Arvin Sjødin kritiserer politiet i Rogaland for fordomsfull etterforskning.
Foto: Scanstockphoto
Seks politifolk på Østlandet og én på Vestlandet skal jobbe mot radikalisering og ekstremistisk vold.

– Vi har nettopp fått på plass stillingen, og dette er noe vi ikke har jobbet med tidligere. Arbeidet er helt i startfasten, sier Kari Marie Kjellstad, fungerende leder for Felles operativ enhet i Hordaland-politiet til NRK.

Politiet flere steder i landet har nå fått på plass de første egne ansatte som skal jobbe aktivt mot radikalisering og ekstremistisk vold.

Opprettelsen er ett av 30 tiltak fra regjeringens handlingsplan mot radikalisering, som justisministeren la frem i juni i fjor.

PST avslørte i mars i fjor at det også er reist Syria-krigere fra Hordaland til konflikten i landet. Tidligere var det mest kjent for PST at personer fra islamistiske miljø på Østlandet dro til Syria.

– Trusselbildet har endret seg noe. Det er ikke usannsynlig at det finnes elementer som kan utgjøre en fare også i Norges nest største by, selv om det ikke er et synlig miljø på samme måte som på Østlandet, sier Kari Kjellstad.

Rekrutterer uavhengig av bakgrunn
I PSTs trusselvurdering for 2015 meldte PST at det fortsatt er terrorfare fra islamister i Norge. Det er aktive ekstreme islamistiske miljøer som tiltrekker seg nye tilhengere og rekrutterer fremmedkrigere.

– Radikalisering og rekruttering til voldelig ekstremisme foregår over hele landet. Det gjelder heller ikke bare ungdom med innvandrerbakgrunn, men også ungdom med etnisk norsk bakgrunn blir rekruttert, uttalte PST-sjef Benedicte Bjørnland.