Terrordømte Ubaydullah Hussain blir ikke prøveløslatt

Får på pukkelen: Ubaydullah Hussain og hans støttespillere i det ekstreme nettverket Profetens Ummah har gått ut med støtte til terrorbevegelsen Islamsk Stat (IS). Uttalelsene har skapt avsky hos flere norske muslimske stemmer.

– Vi er tilfreds med at kriminalomsorgen har fattet et vedtak i tråd med vår anbefaling, sier statsadvokat Frederik Ranke til Nettavisen.

Siden Hussain har sonet ferdig to tredeler av straffen, kan han søke om prøveløslatelse. Det er ventet at avslaget klages inn til Kriminalomsorgsdirektoratet.

– Ubaydullah ønsker bare å leve et stille liv fremover. Han har fått svært positive skussmål fra kriminalomsorgen som har fulgt ham de siste seks årene, og har gjennomført en rekke permisjoner de siste årene. Han er derfor skuffet over at PST har stanset hans prøveløslatelse og kommer til å klage vedtaket, skriver forsvarer John Christian Elden i en tekstmelding.

Hussain ble pågrepet for terrorvirksomhet i desember 2015 da han ifølge PST var på vei til Syria. Saken endte i Høyesterett som i september 2018 dømte ham til ni års fengsel.

Høyesterett konkluderte med at Hussain var å anse som deltaker i terrororganisasjonen IS fra årsskiftet 2013/2014 til desember 2015. Han ble også dømt for å ha rekruttert to medlemmer til IS, samt for å ha gitt økonomisk støtte og utstyr til to andre medlemmer.