Ungdommer ønsker å lede an i antiradikaliseringsarbeidet

Ansvaret ligger både på oss som samfunn, og på de unge lederne til å finne strategier som kan virke mot rekruttering av de unge til voldelig ekstremisme, var tonen fra statsminister Erna Solberg under fredagens CVE-konferanse.
Foto: Ane Haavardsdatter Lunde/Utenriksdepartementet
Fredag lanserte statsrådene Solveig Horne og Vidar Helgesen et europeisk ungdomsnettverk mot voldelig ekstremisme under CVE-konferansen. Just Unitys Yousef Bartho Assdiq, som selv var på konferansen, gir tiltaket karakteren godkjent.
0Shares

Det nye nettverket er ment være et forum for dialog og en plattform for deltakere fra hele Europa til å jobbe sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme, heter det på regjeringens hjemmesider.

– Å hindre unge mennesker fra å bli rekruttert til voldelig ekstremisme kan man ikke få til uten hjelp fra de unge selv, var tonen fra barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp).

– Jeg håper at konferansen bidrar til at unge ledere, organisasjoner og enkeltpersoner knytter kontakter over hele Europa. Målet med ungdomsnettverket er å etablere en plattform som kan vokse til et globalt nettverk som kan gi viktige innspill til nasjonale styresmakter for å bekjempe voldelig ekstremisme, uttalte Europa-minister Vidar Helgesen (H).

Ungdom som “rød tråd”
At fokuset var på de unge, ble også understreket av statsminister Erna Solberg. 

– Vi vet fra før av at mange av de som blir rekruttert til voldelig ekstremisme er ungdommer i en sårbar stilling. Vi har alle som samfunnsborgere et ansvar for å hindre at dette skal skje. Og som unge ledere sitter dere i nøkkelposisjon for å finne frem løsningene, sa hun under konferansen. 

Yousef Bartho Assdiq, medgrunnlegger i JustUnity, sier til utrop.no at han  i utgangspunktet er positiv til initiativet.

– Jeg tenker regjeringen har gjort en god jobb ved utarbeidelsen av handlingsplanen og at denne er en eksempel til etterfølgelse på konferansen. Det mange ungdommer etterlyste om aktiv deltakelse i utarbeidelse av slike planer har jo blitt gjort her i forbindelse med handlingsplanen og fortsatt nå med at den sivile delen av konferansen kom i forkant av myndighetene sin.

– Ungdom kjenner ungdom best, og vil derfor kunne jobbe mest effektivt i kampen mot radikalisering sier medgrunnlegger i JustUnity, Yousef Bartho Assidiq (til høyre i bildet).
Foto : Claudio Castello

Samtidig påpeker han at det må bli et klarere fokus på nedenfra og opp fremfor bare andre veien.

– Ungdom er ekspertene på ungdom og bør få en større rolle i utarbeidelse av handlingsplaner og tiltak fra myndighetene.

– Fikk ut frustrasjon
– Hva var det som ble mest diskutert av utfordringer under konferansen? 

– Noe av det som ble trukket frem, var at frustrasjonen som radikalisert ungdom sitter med, er legitim og ikke kan ignoreres. Det ble pekt spesielt på vestlig utenrikspolitikk og det faktum at mange av ungdommene har hatt en vanskelig oppvekst som har gitt et dårlig grunnlag for å lykkes som voksne.

En annen diskusjon gikk ut på å endre fokus slik at islam blir sett på som en del av løsningen og ikke problemet når det kommer til radikalisering.

– Her sa man ifra at myndighetene må bli flinkere til å spille på lag med de ulike trossamfunnene.

Lærerik opplevelse
– Hva tenker du at du fikk ut av denne konferansen?

– Jeg fikk utvidet nettverket mitt og har kommet i kontakt med organisasjoner ut i Europa som har gode ideer og løsninger for forebygging av radikalisering og ekstremisme som vi kan lære mye av i JustUnity. At regjeringen legger til rette for en slik idéutveksling tror jeg er et utrolig viktig verktøy i bekjempelse av radikalisering og ekstremisme.