Konfliktrådet har registrert stor økning i saker om vold i nære relasjoner

Samhandling med andre aktører er viktig for å løse familievoldssaker, hevder konfliktrådsleder i Trøndelag, Iren Sørfjordmo.
Foto: Max Emanuelsson
I fjor registrerte konfliktrådet 340 saker om vold i nære relasjoner. De siste to årene har det vært en kraftig økning av slike saker.
45Shares

Ny statistikk fra konfliktrådet viser at det har vært en kraftig økning av saker med vold i nære relasjoner de siste to årene, skriver Østlendingen.

De nasjonale tallene fra 2019 til 2020 viser mer enn en fordobling av antall saker, fra 192 til 403. I 2021 registrerte konfliktrådet 340 saker.

– Dette er en betydelig økning. Vi vet at vold i nære relasjoner kan være en skjult form for vold, og at det finnes mørketall, sier Siri Stormoen, konfliktrådsleder i Innlandet.

Konfliktrådet tilbyr gjenopprettende møter i trygge omgivelser. Konfliktrådsleder i Trøndelag, Iren Sørfjordmo sier til Trønder-Avisa at samhandling med andre aktører er viktig for å løse familievoldssakene.

– Vi vet at de som opplever vold i nære relasjoner ofte er en sårbar gruppe, som har behov for rask hjelp og oppfølging. Skal vi lykkes med dette må lokale ressurser som politi, påtalemyndighet og domstoler, skoler og konfliktråd samhandle godt, sier Sørfjordmo.