Gir 20 millioner til arbeid mot pandemi

Herz: – Frivilligheten har en viktig rolle

Statssekretær Nancy Herz i Arbeids- og inkluderingsdepartementet ser det som viktig å samarbeide med innvandrerorganisasjonene om pandemitiltak, også etter gjenåpning.
Foto: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Regjeringen vil gi 20 millioner kroner i ekstraordinært tilskudd til frivillige organisasjoner som gir målrettet informasjon om pandemien og vaksinering til innvandrere.
137Shares

Ifølge Arbeids- og inkluderingsdepartementet får 115 organisasjoner tilskudd.

– Når samfunnet gradvis åpner er det særlig viktig å fortsette arbeidet med god og målrettet formidling av myndighetenes vaksinasjonsråd, slik at flere vaksinerer seg. Vi vet at det fremdeles er noen grupper som har lav vaksinasjonsgrad, blant annet arbeidsinnvandrere fra øst-europeiske land. Midlene skal benyttes til informasjonstiltak rettet mot disse gruppene, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter og beslutter fordelingen av
midlene. Søknadene er nå ferdigbehandlet, og 20 millioner kroner skal fordeles på 115 frivillige organisasjoner som jobber med informasjonstiltak.

Flere av de frivillige organisasjonene som også mottok tilskudd i 2021 har søkt og fått innvilget tilskuddsmidler i 2022.

– Mange av de frivillige organisasjonene har gjort en stor innsats hittil, de har erfaring med
informasjonsarbeid og de når lettere ut målgruppene enn det myndighetene gjør. Jeg er glad for at de ønsker å fortsette dette viktige arbeidet, sier Tajik.

Ser fortsatt informasjonsbehov

Utrop har spurt statssekretær Nancy Herz i Arbeids- og inkluderingsdepartementet om motivasjonen bak tildelingen.

– Regjeringen foreslo i vinter å gi 20 millioner til informasjonstiltak i regi av frivillige organisasjoner, som nå er fordelt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Bakgrunnen for tiltaket er at vi ser et behov  for informasjon om pandemien og vaksiner i innvandrerbefolkningen, og da særlig blant noen grupper arbeidsinnvandrere. Vi ser behov for å videreføre vaksinerådene og annet relevant informasjon.
– Er behovet for informasjonstiltak fortsatt stort, før samfunnsåpningen?
– Informasjonsbehovet har endret seg de siste to årene. Tidlig i pandemien så vi en overrepresentasjon av folk med pakistansk bakgrunn ved innleggelser og alvorlig sykdom. Nå ser vi at blant uvaksinerte er det en  overrepresentasjon fra land hvor det kommer mange arbeidsinnvandrere. Etterhvert som samfunnet åpner mer så er det enda større behov for at flere vaksinerer seg, og at flere får informasjon om hvordan de kan beskytte seg. Informasjonen om hvordan man kan vaksinere seg og hva det innebærer blir ikke mindre viktig, selv om samfunnet åpner opp.

Fokus på konkrete tiltak

Tiltakene vil ha konkret fokus, blant annet til hvordan arbeidsinnvandrere kan vaksinere seg på jobb.
– Tilskuddene går til 115 ulike organisasjoner som har mange ulike små og store prosjekter, og IMDi har prioritert organisasjoner som har fokus på utadrettet arbeid. De har prioritert de som gjør en oppsøkende jobb, og mange av disse fikk tilskudd i 2021. IMDi er i gang med å kontakte organisasjonene, men kommer til å offentliggjøre hvilke organisasjoner, og hvor mye de skal få.

Frivillighetens rolle

– Hvor viktig ser dere i å inkludere organisasjonene som jobber tettest mot innvandrermiljøene?
– Jeg ser det som utrolig viktig å kunne samarbeide med organisasjonene som vet hvor skoen trykker, og har kontakter i miljøene, og som har en stor tillit i de gruppene det gjelder enn myndighetene. Ofte klarer de å formidle informasjon på en annen måte, og i andre typer kanaler. Frivilligheten har en merverdi og en viktig rolle. Så skal selvfølgelig myndighetene fortsatt gjøre sin jobb. Frivillige organisasjoner har hatt en utrolig viktig rolle som bidragsytere i arbeidet under pandemien. Organisasjonene hev seg rundt tidlig i pandemien, kom med gode tiltak og løsninger, og jeg er stolt over at regjeringen fortsetter å støtte dette arbeidet.
For regjeringen er det viktig å spille på lag med organisasjonene, legger hun til.
– Her har vi ulike organisajoner og prosjektene de jobber med treffer de som er negativ sosial kontroll, eldre, unge, folk med lav digital kompetanse, ulike språkgrupper, etniske grupper og arbeidsinnvandrere. Så vil jeg understreke at innvandrerbefolkningen ikke bare er én gruppe, hvor alle nås gjennom samme tiltak. Det er mange ulike grupper med ulike behov, som trenger ulike tiltak.