SOS-barnebyer: – Trenger storsatsing på fosterhjem

 
– Barn har krav på en stabil tilværelse og på å få vokse opp sammen med sine søsken, og disse rettighetene gjelder også for de mange enslige mindreårige asylsøkerne som nå kommer til Norge, sier Sissel Aarak, leder for nasjonale programmer i SOS-barnebyer Norge.

En fjerdedel av barna i det norske barnevernet må flytte mer enn fem ganger i løpet av oppveksten. Seks av ti søsken skilles fra hverandre når de plasseres i fosterhjem. Samtidig hadde det allerede ved utgangen av august kommet rundt 2 000 enslige mindreårige asylsøkere til Norge – og mange flere er ventet.

– Barn har krav på langsiktig og god omsorg uansett hvor de kommer fra, sier Aarak (bildet) til NTB.

Omsorgssentre ingen varig løsning
I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen å øke satsingen på omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere, men dette er ingen varig løsning for barn, legger hun til.

– Vi har nå et ekstraordinært antallet enslige mindreårige asylsøkere som gjør at behovet for gode fosterfamilier er større enn noensinne. Norske fosterhjem må få bedre økonomisk støtte og et sterkere faglig apparat rundt seg.

Etterlyser løft
Nå etterlyser et løft både for det statlige og det kommunale barnevernet, som har ansvar for rekruttering og oppfølging av fosterhjem

– Fagre ord i en stortingsmelding hjelper ikke dersom det ikke vises politisk vilje i statsbudsjettet, sier hun. Alle barn har rett på en stabil oppvekst og på å få bo sammen med sine søsken. Disse rettighetene må sikres for alle barn som er i Norge, uavhengig av bakgrunn.