Lovendring med mål om flere innvandrere i introduksjonsordningen

 
Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
Tirsdag behandlet Stortinget forslag til endringer i introduksjonsloven. Endringene skal bidra til at flere innvandrere gjennomfører introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap.
0Shares

– Å ta imot flyktninger handler ikke berre om bosetting, men også om kvalifisering og integrering. Introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er sentrale virkemidle for at de skal komme seg raskt ut i arbeid eller utdanning. Jeg ønsker å styrke dette virkemiddelet, og er derfor glad for at et enstemmig Storting nå har gitt sin tilslutning til å endre loven, seier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) til regjeringen.no.

Tre endringer

Stortinget behandlet tre endringer i introduksjonsloven som vil tre i kraft fra 1. januar 2016:

1. Fra nå av skal det være mulig å få permisjon frå introduksjonsprogrammet ved tilbud om arbeid. Det vil gi den enkelte trygghet i den første sårbare perioden i arbeidslivet, og mulighet til å vende tilbake dersom erfaringene fra arbeidslivet viser at vedkommende trenger mer grunnleggende erfaring.

2. Initiativet til å starte opplæringen blir overført fra den enkelte til kommunen. Dermed skjerpes kommunenes plikt til å rettlede om rettigheter og plikter som den enkelte har til opplæringen.

3. Enkeltdeltakeren må dokumentere kunnskaper om samfunnet for å få fritak fra opplæringsplikt i 50 timers samfunnskunnskap. I dag er det mange som søker og får fritak fordi de har kommet på et nivå der de skal ha tilstrekkelige kunnskaper i norsk. Dette er uheldig fordi de da ikke får viktig samfunnskunnskap som del av norskopplæringen.

– Kommunene må utnytte fleksibiliteten som allerede ligger i loven. Det er også viktig at kommunene samarbeider systematisk med næringslivet lokalt for å få til gode resultat, sier statsråden videre.