– Fagbevegelsen må jobbe med å inkludere

Fagbevegelsen skal bli mer inkulderende. Fagforbundet har derfor opprettet Mangfoldsnettverket
Foto: Randi Tevik, Fagforbundet
Arbeidslivet er blant de viktigste arenaene for integrering, likevel er fagbevegelsen representert av etniske nordmenn.

– Jeg har selv kommet hit fra Irland i en alder av 27 og har jobbet lenge med mangfold i fagbevegelse. Minoriteter er fortsatt underrepresenterte som tillitsvalgte på fylkesnivå og nesten fraværende på nasjonaltnivå, forklarer Eddie Whyte, som er medlem i Fagforbundsstyret.

I november lanserte Fafo en rapport der det kom fram at innvandrere sjeldent eller aldri blir tillitsvalgte i de ulike fagforeningene. Forklaringen på dette var mangel på språkkunnskaper og kunnskap om den norske modellen.

– Fagbevegelsen har hatt ansvar, men nå må vi handle og gjøre noe med dette. Vi vet jo at det i stor grad diskrimineres i arbeidslivet, og det går ut over de som allerede er nederst på rangstigen som ofte er innvandrere, sier Whyte.

Fagbevegelsen er positiv
Ifølge Whyte er arbeidslivet både diskriminerende og en arena for integrering. Her mener han at fagbevegelsen spiller en viktig rolle.

– Vi må rett og slett spørre folk om de har lyst til å stille til verv og gi folk nødvendig opplæring slik at de får lov å bidra.

Han mener at man må gjøre minoriteter oppmerksomme på at fagbevegelsen er noe positvt og er en institusjon som er p  ålitelig. I noen av landene de kommer fra er fagbevegelsen med i korrupsjonen.

– Det er viktig å forklare at det ikke er slik i Norge, sier Whyte.

Lite bevegelse og konkurranse
Onur Safak Johansen fra LO deler noen av oppfatningene til Whyte. Hun er enig i at minoriteter er underrepresentert og ikke finnes som tillitsvalgte på nasjonalt nivå.

– Vi vet jo at når det kommer til valg, så velger vi de som er like som oss selv. Vi må hele tiden ha dette i tankene, og jobbe aktivt med å inkludere flere, sier Johansen.

Eddie Whyte opplyser om at tillitsvalgte sitter i mange år og det er derfor lite bevegelse. Han mener derfor at gamle må gå for at nye må komme inn. Johansen mener også at det må skje flere utskiftninger, og at det må skje gjennom konkurranse.

– Vi må lete etter de som faktisk har lyst til å stille til verv, og hvis man tar en ekstra titt så vil man alltid finne noen. Det er viktig å legge til rette for konkurransevilkår når det kommer til valg av verv.

Mangfoldsnettverk
Fagforbundet har opprettet nettverksgruppe som jobber med mangfold i fagforbundene. Nettverket skal rådgive, støtte og gi innspill til fylkestyrene. Whyte håper at denne gruppen skal være med å bidra til at fagbevegelsen blir mer mangfoldig.

– Denne gruppen består av fagorganiserte som har blitt født på alle verdens kontinenter, og som nå jobber og bidrar til å bygge Norge, opplyser Whyte.