Kritiske tilstander på Trandum

Trandum forvaringssenter får hard kritikk fra Sivilombudsmannen
Foto: Kari Bye
Ifølge en ny rapport fra Sivilombudsmannen er forvaringssenteret på Trandum et uegnet sted for barn. Ved to tilfeller har barn vært vitne til foreldrenes selvmordsforsøk.

Trandum er et lukket forvaringssenter for innvandrere som skal sendes ut eller som ikke har fått avklart sin identitet. Nå får Trandum hard kritikk fra sivilombudsmannen som mener at senteret på noen områder minner om et fengsel, skriver Nettavisen

– Det samlede kontrollnivået på Trandum framstår på enkelte områder som mer inngripende enn i mange fengsler, til tross for at de som er der ikke soner straff. Vi er bekymret for at dette kan føre til økt uro og uønskede hendelser i stedet for trygghet, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann, i rapporten.

Uegnet for barn
Trandum har hatt flere tilfeller av uro og bråk. Og selv om barn holdes på egne internater, har de vært vitne til opptøyer og foreldrenes selvmordsforsøk. Alt i alt mener Sivilombudsmannen Trandum ikke er et sunt miljø for barn.

– Interne rapporter ved Trandum viser at barn utsettes for sterke inntrykk fra voksne som er i en alvorlig livssituasjon. Ved to tilfeller har barn vært vitne til at foreldrene har skadet seg selv, skriver Sivilombudsmannen i rapporten.

Ligner et fengsel 
Falkanger skriver videre i rapporten at barn er vitner til ubehagelige episoder på grunn av nærheten til kvinneinternatet på senteret.

– Nærheten til kvinneenheten gjør at barn kan høre alvorlige hendelser. Internatet har også hatt en del hendelser, inkludert større opptøyer, som har medført selvskading, selvmordsforsøk, knusing av inventar og maktanvendelse. 

Selv om Trandum ikke er drevet av Kriminalomsorgen, men av Politiets utlendingsenhet, er det et høyt sikkerhetsnivå og driften ligner på et fengsel. Beboerne holdes for eksempel i isolasjon. Dette mener Sivilombudsmannen kan få alvorlige konsekvenser.

– Isolasjon kan ha alvorlige konsekvenser for innsattes psykiske helse og utgjøre en økt risiko for selvmord, sier Falkanger til Nettavisen.