Storhaug: – Selvsagt foretrekker vi flyktninger fra Ukraina

ISLAMKRITISK: Hege Storhaug er en kjent innvandrings- og islamkritisk stemme.
Foto: Tore Sætre
Hege Storhaug ønsker ukrainske flyktninger velkommen, og understreker at invitasjonen ikke gjelder flyktninger fra Afrika og Midtøsten.
561Shares

Etter at Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og UDI-direktør Frode Forfang opplyste om at Norge kan ta imot 1000 flyktninger på en dags varsel, har flere ønsket de ukrainske flyktningene velkommen. En av dem som ønsket de ukrainske flyktningene velkommen, er Jamal Sheik, mannen bak Instagram-kontoen @rasisme_i_Norge.

– Velkommen til Norge, skriver Sheik på Instagram-kontoen, og fortsetter:

– I takt med krigens grusomme utvikling har de norske myndighetene trappet opp både bistanden og muligheten for asyl her i Norge, og flere har allerede ankommet Norge på flukt fra en invasjon. Vi ønsker de ukrainske flyktningene velkommen til Norge.

Reagerer på Storhaugs kommentar

En annen som har ønsket ukrainske flyktninger velkommen er Hege Storhaug, informasjonsleder i den islam- og innvandrekritiske nettsiden Human Rights Service (HRS),

– Selvsagt foretrekker vi flyktninger fra Ukraina fremfor migranter fra Afrika og Midtøsten, skriver Storhaug i en status på sin offentlige Facebook-side.

Storhaugs uttalelse, får Sheik til å reagere:

– Om noen skulle være i tvil, så gjør Hege Storhaug det enda tydeligere at hun ikke ønsker brune og svarte flyktninger til Norge.

Storhaug legger ikke skjul å at etnisitet er en av grunnene til at hun ikke ønsker flyktninger fra Afrika og Midtøsten velkommen:

– De ligner oss verken etnisk, kulturelt eller politisk. De kommer fra områder eller feilslåtte stater utenfor Europa, og deres kriger bunner i fjerne stamme- og klanoppgjør eller i islamske konflikter, som slett ikke har noe med den kristne sivilisasjonen å gjøre, skriver hun i Facebook-statusen.

Et annet argument Storhaug trekker frem er at flyktningene fra Ukraina i hovedsak er kvinner og barn.

–  Dessuten er det kvinner og barn som kommer fra Ukraina. Mennene og fedrene er igjen og kjemper for sitt lands overlev løse, kjemper for friheten med livet som innsats.

Storhaug mener at flyktninger fra Afrika og Midtøsten ikke er velkomne fordi det er flere unge menn som kommer fra disse landene. Hun understreker likevel at ukrainere ligner mer på Norges majoritetsbefolkning:

–  Ukrainere er europeere, kulturelt og politisk står de nær oss. Også det er et tungt argument for å ta inn disse, men ikke folk fra Midtøsten og Afrika.

Stiller norske politikere til ansvar

Sheik stiller spørsmål til støtten HRS har fått fra regjeringen:

–  Gjennom en årelang støtte fra regjeringen på utrolig 30 millioner kroner har Storhaug og HRS finansiert og spredt enorme mengder fremmedfrykt og hat mot muslimer, svarte, brune og andre innvandrere og flyktninger. Hvilken skade har de 30 millionene gjort på det flerkulturelle samfunnet vårt? Hvor mange har blitt radikalisert gjennom de rasistiske tekstene og innleggene som ligger på HRS sin hjemmeside?

REAGERER: Jamal Sheik reagerer på Storhaugs uttalelser. Foto: Privat
Foto : Privat

Deretter retter Sheik et klart spørsmål til de norske politikere som har sørget for denne støtten:

– Hvilke politikere er villige til å ta ansvar for den skaden Storhaug og HRS har gjort og fortsetter å gjøre på det norske felleskapet?

Statsstøtten til HRS ble innført i 2005 under Stoltenberg-regjeringen. Siden da, har organisasjonen mottatt 1,8 millioner i året.

Under Solberg-regjeringen i 2016, fikk HRS også rett til å foreslå nemdmedlemmer til Utlendingsnemda (UNE). De siste årene er det FrP som har uttalt at de ønsker å opprettholde støtten til HRS. Den rødgrønne regjeringen fjernet denne statsstøtten da de la fram sitt statsbudsjett i september 2021.

Rettelse: Den første versjonen av denne saken inneholdt feilaktig informasjon om statstøtten til HRS.