Stefanusprisen går til ung pakistansk aktivist

Wagma Feroz er vinner av Stefanusprisen for 2022 som deles ut 24 mai
Foto: Emme A2K Photography.
Stefanusprisen for 2022 går til den pakistanske filmskaperen og aktivisten Wagma Feroz (32) for hennes innsats for kvinners rettigheter og for trosfrihet i hjemlandet.

Wagma Feroz er filmskaper, journalist og rettighetsaktivist fra provinsen Khyber Pakhtunkhwa, nordvest i Pakistan.

Stefanusprisen er opprettet av Stefanusalliansen og deles ut annethvert år til en eller flere som har gitt et ekstraordinært bidrag i kampen for tros- og livssynsfrihet og andre menneskerettigheter.

Årets prisvinner kommer fra et hjørne av Pakistan der samfunnet er preget av sterkt konservative muslimske holdninger. Det innebærer at kvinner diskrimineres, og derfor blir det ikke sett på med blide øyne at jenter tilbys utdannelse. Jenteskoler er blitt bombet av militante muslimske grupper, og kvinner mangler generelt grunnleggende rettigheter som er selvfølgelige i Vesten. Dette begrunnes med områdets æreskodeks og «kulturelle tradisjoner».

– Imponerer

Feroz er en av få kvinner som har våget å stå opp imot disse tradisjonene. Hun er høyere utdannet, blant annet med en bachelorgrad i psykologi fra universitetet i Peshawar.

Hun har vunnet en pris for filmen She makes everything beautiful (Hun gjør alle ting vakre). Den forteller den sanne historien om Sonia, en kristen kvinne som finner både arbeid og aksept hos en muslimsk kvinne som driver en skjønnhetssalong i byen Swat. Eieren har tatt dette modige valget for å overvinne kulturelle og religiøse skillelinjer.

Minoritetskvinnene er ekstra utsatt for diskriminering, ifølge nettstedet American Muslim Today som også opplyser at Feroz mottok en pris på 3.500 dollar for filmen under Religious Freedom Film Competition i fjor.

Ifølge Stefanusalliansen har filmen hjulpet Feroz med å nå frem i offentligheten. Arbeidet hennes er omtalt både i nasjonale og internasjonale medier. Feroz er dessuten frilansjournalist selv, og har jobbet for BBC.

– Wagma Feroz imponerer med sitt mot og sin vilje og evne til å vise en ny vei i et samfunn der menn tradisjonelt har definisjonsmakten. Hun kommuniserer bredt og gir kvinner mot til selv å stå opp for sine rettigheter, sier biskop Ingeborg Midttømme i anledning pristildelingen. Hun leder priskomiteen.

Glad for prisen

Wagma Feroz sier at hun er opprømt over å få Stefanusprisen.

– I et samfunn der folk blir trakassert, angrepet og til og med drept på grunn av religiøse forskjeller, har jeg alltid vært inspirert til å arbeide for interreligiøs harmoni og fredelig sameksistens. Jeg har ønsket å skape rom der vi kan snakke om problemene våre og arbeide sammen for å løse dem. Tross alt er vi mennesker, og vi trives best når vi kan arbeide sammen for vårt samfunn og for kommende generasjoner. Det har vært en krevende reise, men yngre generasjoner viser gradvis interesse for dialog og debatter for å skape en fredelig fremtid for seg selv, sier hun ifølge Stefanusalliansen.

Etter psykologistudiene har Feroz gitt alt hun har i et arbeid for marginaliserte kvinner og barn i Swat-dalen som grenser mot Tadsjikistan og Afghanistan. Her har islamistiske grupper lenge hatt fotfeste.

I Peshawar leder Feroz kvinnerettighetsorganisasjonen Da Torsaro Saadar. Der arbeider hun med rettighetsforsvarere, lokale samfunnsledere og politiske beslutningstakere for dialog om spørsmål som berører kvinner og barn.

– Jeg dedikerer Stefanusprisen til alle kvinnene i Afghanistan, Pakistan og resten av verden, til alle som kjemper for sine grunnleggende menneskerettigheter – og til alle som har lidd og ofret mye på veien, sier Feroz videre.

FAKTA

Stefanusprisen

  • Stefanusprisen deles ut annethvert år til en eller flere som har gitt et ekstraordinært bidrag i kampen for tros- og livssynsfrihet og andre menneskerettigheter.
  • Prisen ble første gang delt ut i 2005 til biskop Thomas i Egypt.
  • I 2020 gikk prisen til juristen og hoa hao-buddhisten Nguyen Bac Truyen i Vietnam som fortsatt sitter fengslet.
  • Prisen består av et kunstdiplom og 10.000 euro som kommer en sak som prisvinneren bestemmer, til gode.
  • Stefanusalliansen har oppnevnt en komite for utdeling av Stefanusprisen. Den består av komiteleder Ingeborg Midttømme, som også er styremedlem i Stefanusalliansen, skribent Erling Rimehaug, stortingsrepresentant Dag Inge Ulstein og forsker Ingvill Thorson Plesner.
  • Stefanusprisen for 2022 blir delt ut i Oslo tirsdag 24. mai.