Norges returpolitikk: Sender tilbake barn på sykler i iskaldt vær

Dette bildet fra tidligere i vinter viser asylsøkere med barn som krysser Storskog-grensen og inn til Norge

Politiets utlendingsenhet (PU) er i full gang med å sende asylsøkere ut av landet. Avviste asylsøkere får nå beskjed om å forlate Norge samme vei som de kom. Altså over Storskog-grensen med sykkkel. 2600 utlendinger har nå plikt til å forlate landet, ifølge de nyeste tallene fra UDI. Minst 200 skal være sendt tilbake siden de nye instruksene om skjerpet grensekontroll ble innført 26. november.

Dette dreier seg om personer som enten har fått avslag eller ikke har fått sin søknad behandlet fordi de har trygt opphold i Russland. Noen av dem har også trukket søknaden fordi de har fått det politiet kaller en «realitetsorientering».

Tvinges til å sykle
Ved grensestasjonen får asylsøkerne utlevert en sykkel og beskjed om å ta seg tilbake samme vei de kom – over grensa til Russland. Fra grenseovergangen er det 40 km til nærmeste by, Nikel, men etter det NRK får opplyst står russiske grensevakter for organisert transport videre inn i Russland.

– Noen av dem lot til å være temmelig tynnkledde, men Politiets utlendingsenhet er ikke bekymret for dem, skriver journalist i NRK som selv var tilstedet ved grenseovergangen.

PU benekter dette ovenfor NRK.
– De som returneres over Storskog er kledd for forholdene,» forsikrer Daniel Drageset, kommunikasjonsrådgiver i PU.

Journalist i The Barents Observer melder at han var vitne til at en familie med barn fikk beskjed om å sykle over grensen i bitende kulde på minus 17 grader.

– Det å sykle i snøen er vanskelig for asylsøkere, skriver journralisten som selv så barnefamilien på sykkel på lørdag. 

Bryter folkeretten 
– Vi mener at Norge bevisst bryter folkeretten i behandlingen av asylsøkerne om krysser grensen fra Russland til Norge, sier politisk rådgiver i Amnesty, Beate Ekeløve-Slydal.

– Vi har ikke lov til å nekte å behandle asylsøknader til mennesker uten varig opphold i Russland. Spesielt når vi vet at det ikke finnes fungerende asylsystemer i Russland, sier Ekeløve-Slydal til NRK.

UDI nekter å kommentere sitt eget rundskriv og praktiseringen av den. Statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i Justisdepartementet avviser kritikken om at Norge bryter menneskerettighetene

– Er du i Russland, hvor du har trygt opphold, og frivillig reiser fra det trygge oppholdet, så kan vi avvise å realitetsbehandle asylsøknaden. Dette er innenfor folkretten, sier Kallmyr.

Diskriminerer
De nye innstrammingene for å få søke asyl gjelder kun de som kommer via Russland og ikke via Sverige. Det mener Amnesty er uakseptabelt og uverdig, og en bevisst forskjellsbehandling av mennesker som kan være i samme situasjon.

At man har ulik praksis for asylsøkere som kommer via Russland og Sverige, forklarer Kallmyr med Schengen-reglene.