Sjøvegan vant Benjaminprisen 2015

 

Overrekkelsen av prisen vil skje 25. januar, hvor seremonien skal foregå på Sjøvegan videregående skole (bildefaksimilet) i Salangen kommune i Troms.

– Sjøvegans antirasistiske arbeidet står sterkt i skolens innsats for å skape et inkluderende skolemiljø der alle elever skal få mulighet til medvirkning og deltakelse, sier juryleder Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret, ifølge en pressemelding.

I juryens begrunnelse heter det at Sjøvegan gjennom det langsiktige antirasistiske arbeid har blitt en viktig bærebjelke i lokalsamfunnet i Salangen kommune. Juryen understreket også viktigheten av skolens arbeid med samisk kultur, både i grunn- og videregående opplæring gjennom samisk fagdag, og kooperasjon med prosjektet Samiske veivisere.

Samhandling og synlighet
Sjøvegan videregående skole har i over 20 år utarbeidet Sjøveganmodellen, som bygger på en grunntanke om at ungdom skal omgås ungdom på tvers av skillelinjer som blant annet alder og fagvalg.

Elever på samme alder, fra både grunnopplæringen for flyktninger og den ordinære videregående opplæringen, møtes til felles undervisning gjennom tverrfaglige prosjekter som foregår jevnlig over tid.

– Sjøveganmodellen har gitt oss en unik mulighet til å tilrettelegge for samhandling og vennskap blant ungdom på skolen, noe som har vært et viktig bidrag til at rasisme og fremmedfrykt ikke får grobunn i lokalsamfunnet, understreker skolens rektor Kjell Arne Giske.