– Listhaug har null forståelse

Listhaug presenterte innstrammingsforslag forrige uke. Ikke alle har tatt de godt imot

Rett før nyttår la den ferske innvandrings- og integreringsministeren Sylvi Listhaug (Frp) fram forslag til regler som skal gjøre det vanskeligere for asylsøkere å få permanent oppholdstillatelse i Norge.

– Norge er et av landene i Europa som har tatt imot flest asylsøkere. Dette har gitt oss store utfordringer, og vi må dermed gjøre det mindre attraktiv for dem som ikke har beskyttelsesbehov å komme til Norge, sa Listhaug på en pressekonferanse.

Asylstrømmen neste år kan ifølge regjeringen bli så kraftig at den truer det norske velferdssystemet. Utlendingsdirektoratet anslår at det vil komme mellom 10.000 og 100.000 asylsøkere over landets grenser i 2016.

Nei til asylsøkere fra Norden
Det 150 sider lange høringsforlaget ble presentert på en pressekonferanse i Justisdepartementet forrige uke. Flere av forslagene skapte sterke reaksjoner. 

Perioden for å få permanent opphold utvides fra tre til fem år. Det blir også strengere krav til familiegjenforening. Det foreslås krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge før gjenforening kan finne sted. Enslige mindreårige skal få beskyttelse fram til de er 18 år. Etter det foretas det en ny vurdering. Dersom personen ikke har behov for beskyttelse, må vedkommende forlate Norge.

Noen av kravene for å få permanent oppholdstillatelse er å være selvforsørget. Det  vil si at du må tjene rundt 300 000 kroner.

Dermed oppfyller under halvparten av flyktningene i Norge Listhaugs krav om å være selvforsørget, skriver Klassekampen. Totalt er det 188.000 mennesker i Norge med flyktningbakgrunn, og bare halvparten er sysselsatt i en eller annen form.

Juridisk seniorrådgiver i norsk organisasjon for asylsøkere, Andreas Furuseth, gir uttrykk for misnøye til forslagene i et intervju med VG. Han mener at regjeringen setter krav som er vanskelig for mange å oppfylle.

– Mange av dem som kommer til Norge har alvorlige helseproblemer og manglende utdanning, noe som gjør det vanskelig for dem å legge seg til rette for forslagene. 

Null forståelse 
Venstre og Krf, som er regjeringens viktigste samarbeidspartnere, ser problemer med de nye forslagene. Bare Ap er mildere i sin vurdering av forslagene.

Under pressekonferansen kom Listhaug med følgende formulering: «En kan ikke bli båret på gullstol inn i Norge». En av de som reagerte sterkt på dette var Jonas Gahr Støre (Ap).

– Dette begrepet er i dyp kontrast til hva flyktninger opplever og hva alle kan se. Å hevde at disse skulle true norsk velferd er en kilde til frykt, uro og dypere motsetninger i et lokalsamfunn, sier han til VG.

Både Venstre og KrF var med i asylforliket som fant sted i november, men viser nå misnøye.

– Allerede nå ser vi at det er flere forslag som er problematiske, og som vil gjøre situasjonen for dem som kommer til Norge verre, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Forslagene Listhaug nå kommer med er problematiske, og vil hindre at menn, kvinner og barn på flukt med reelt behov for beskyttelse får det, sier Skjelstad (V).

Opprørt
SVs innvandringspolitiske talskvinne, Karin Andersen, er svært opprørt over Listhaugs forslag.

– Ikke en eneste gang har Listhaug vist at hun forstår krigens helvete eller at hun vil legge to pinner i kors for folk i nød. Hun gliser og kommer med et forslag som vil gjøre integreringen vanskelig. Hun vil skremme folk fra å be om beskyttelse i Norge. Det er en skam, og skammen må også AP, venstre og KrF bære om de ikke setter ned foten og stopper Listhaug som kaster norske verdier på skraphaugen, sier hun.

Også Andersen reager på gullstol-kommentaren til Listhaug og mener hun dermed ikke passer til rollen sin.

– At Listhaug tror at å flykte fra krig og nød er å bli båret på gullstol, viser hvor totalt uegnet hun er for å håndtere flyktningkrisen, sier hun.  

Også fra eksperthold får Listhaugs forslag kritikk. Mads Andenæs er jusprofessor og ifølge VG en av Norges fremste eksperter på menneskerettigheter, mener at den nye statsråden en rekke steder bryter med internasjonal lov.

Blant annet reagerer han på at regjeringen nå bereder grunnen for at enslige mindreårige asylsøkere kan sendes ut av Norge så snart de fyller 18 år – med mindre de har et selvstendig grunnlag for beskyttelse mot retur til hjemlandet.

– Listhaug later som om det er unntakstilstand og fremmer en serie forslag som i sum er direkte umenneskelige. Men faktum er at det befinner seg flere syriske flyktninger i Istanbul alene, enn i hele resten av Europa, sier Andenæs til VG.

– Bærer preg av avskrekking
Forskningssjef Jan-Paul Brekke ved Ipsos mener forslagene bærer preg av å skulle avskrekke asylsøkere fra å komme til Norge.

Han advarer mot at tiltakene kan bli dyre på sikt.

– Det stilles krav, og så håper man at det virker både avskrekkende og motiverende. Samtidig tar man en viss sjanse, fordi innstrammingene også kan gjøre integreringen vanskeligere. Hvis kravene som stilles blir uoppnåelige for en del asylsøkere, vil de kunne ende opp med å bli dyrere for samfunnet enn hvis de hadde hatt mer trygghet fra starten av, sier Brekke.

Solberg og Listhaug: – Lite innhold i kritikken
Statsminister Erna Solberg går på sin side langt i å forsvare sin nye integreringsstatsråd. Til NRK radio sier hun at mye av kritikken som har kommet, har gått på retorikken til Listhaug og ikke på innholdet i forslagene Listhaug har kommet med. 

Selv reagerer Sylvi Listhaug slik på reaksjonene: – Kritikken går ikke inn på meg. Jeg tar det med knusende ro, sier hun til VG

Om språkbruken har hun følgende å si til avisen: 

– Det med «gullstol» var å sette det på spissen når det gjelder integrering, et slags bilde på at det til syvende og sist også handler om innvandrernes egen innsats for å bli integrert. Det må være helt greit å bruke sånne utrykk, sier hun.

Listhaug mener hun blir forsøkt stemplet.

– Det er en vanlig måte å stemple folk på. Man tolker folk i verste mening mulig – og denne kritikken er et utslag av det. Alle som kjenner meg, skjønner at jeg brukte det som et bilde av at integrering ikke kommer av seg selv, sier hun.