Hjem Nyheter Nytt Endringer i introduksjonsloven inn i det nye året

Endringer i introduksjonsloven inn i det nye året

 

Kommunene vil fra og med årsskiftet ta initiativet til å sette i gang opplæring i norsk og samfunnskunnskap. For de som søker om fritak fra opplæringen, innføres det krav om dokumentasjon på tilstrekkelige kunnskaper om samfunnet.

Endringene i introduksjonsloven ble endelig vedtatt i Stortingets andre lovsaksbehandling 1. desember 2015.

Endringene vil også ha innvirkning på kommunenes arbeid med introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt deres veiledning av deltakerne i ordningene. Det vil også fordre at nasjonalt introduksjonsregister (NIR) endres og oppdateres slik at det fortsetter å være et effektivt hjelpemiddel for kommunene.

Klikk her for å lese mer om endringene.