Oslo utvider, men Vy begrenser gratisreiser til å kun gjelde flyktninger fra Ukraina

GRATISTILBUD: Vy annonserte 4 mars at et ukrainsk pass er gyldig reisebevis på alle Vy-reiser.
Foto: Øyvind Berg
Etter at Vy og Ruter annonserte at de gir gratis reise til ukrainske flyktninger, ble de anklaget for forskjellsbehandling av flyktninger. Nå ønsker Oslo kommune at Ruter utvider tilbudet til å gjelde alle flyktninger, og Viken vurderer å gjøre det samme. Vy vil ikke utvide tibudet.

Fredag 4. mars annonserte Ruter som driver kollektivtransporten i Oslo og deler av Viken, at alle ukrainske flyktninger kun trenger ukrainsk pass som gyldig reisebevis. Samme dag annonserte Vy at ukrainske flyktninger kan reise gratis over hele landet.

Flere har reagert på at tilbudet ekskluderer flyktninger med bakgrunn fra andre land enn Ukraina.

– Jeg synes det er veldig bra at næringslivet og staten stiller opp når det er behov, men denne gjestfriheten, velviljen, og engasjementet burde man vise for alle flyktninger og ikke bare for noen, sier Amanda Anvar, SV-politiker i Søndre Nordstrand bydelsutvalg, til Utrop.

Hun har reagert på hvordan Norge forskjellsbehandler flyktninger i et debattinnlegg i Jeune.

– Det pågår kriser hele tiden, men når noen begynner å reagere, spesielt selskaper, så følge jo mange etter. Det er forskjellsbehandlingen jeg reagerer på, men selve engasjementet synes jeg er ekstremt positivt. Jeg skulle bare ønske at man reagerte på samme måte hver gang, mot alle som er på flukt.

REAGERER PÅ FORSKJELLSBEHANDLING: SV-politiker Amanda Anvar mener at gratis kollektivtilbud til kun ukrainske flyktninger, ekskluderer andre flyktninger. Foto: Privat

–  Det er forskjellsbehandlingen jeg reagerer på, men selve engasjementet synes jeg er ekstremt positivt.

– Vi anser ikke dette som forskjellsbehandling

Samferdselsbyråden i Oslo, Sirin Stav (MDG), har forståelse for reaksjonene som har kommet i etterkant av tilbudet til ukrainske flyktninger og ber Ruter se på løsninger for alle flyktninger.

– Oslo er en by med et stort hjerte, og vi skal ta godt imot alle mennesker som søker nødhavn her, skriver Stav i en epost til NRK.

Kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, mener at tilbudet ikke forskjellsbehandler flyktninger.

– Vi anser ikke dette som forskjellsbehandling da dette er flyktninger som ikke har blitt tatt hånd om av norske myndigheter enda, men er på flukt inn til landet. Det er for å hjelpe dem på veien, sier Lundeby til Utrop.

– Så tilbudet gjelder bare på togreiser på vei inn til Norge?

– Vi kontrollerer jo ikke om man bruker det ukrainske passet på andre reiser heller, men det er i hvert fall ment som dette. Når syriske eller andre kvoteflyktninger er i landet, så er de jo i et norsk system og får deretter hjelp av norske myndigheter til livsopphold.

– Hva med andre flyktninger som ikke er kvoteflyktninger?

– Dette er jo en spesiell situasjon som skjer i Europa; nærområdet vårt. Og hvis det oppstår andre situasjoner som medfører dette, så må man jo ta stilling til det, hvis det skulle komme. Men de som er en del av et system, har jo også muligheter til å betale for livsopphold, eller får transport av norske myndigheter.

Færre asylsøkere i Norge

Flyktninger på norske asylmottak måtte ifølge FriFagbevegelse klare seg med kun 80 kroner om dagen i 2017. Flere meldte at det var knapt nok til mat. Tidligere flyktning fra Afghanistan, Hasina Shirzad, fortalte til Utrop at hun levde på tunfiskbokser til tre kroner i flere måneder for å ha nok penger til å ta toget frem og tilbake til Oslo fra asylmottaket i Larvik. Dette gjorde hun fordi hun ønsket å ta en master i journalistikk ved OsloMet.

Ifølge Pål Nesse, generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), har flyktninger boende på asylmottak fortsatt et stramt budsjett, men langt færre enn tidligere blir boende på asylmottak over lengre tid.

– I januar var det drøye 400 i Norge på mottak med positivt vedtak som skulle bosettes, sier Nesse til Utrop.

Han forklarer dette med at en større andel av flyktninger som kommer til Norge er kvoteflyktninger, og færre søker asyl på egenhånd i Norge.

– Det har vært veldig få som kommer som asylsøkere de siste årene, og køene er dermed kortere. For veldig mange går denne prosessen veldig raskt. Noen av de som får avslag får det nokså umiddelbart. Veldig mange av dem som får asyl, får det også veldig raskt.

POSITIV: Generalsekretær i NOAS, Pål Nesse, mener at det er bra at aktører som Vy og Ruter strekker seg ekstra langt for ukrainske flyktninger selv om flere flyktninger kunne trengt et gratis kollektivtilbud. Foto: NRC
Foto : nrc.no

Kommunalt program med statlig støtte

Nesse sier at nesten alle flyktninger fra Syria, Eritrea og Afghanistan får opphold.

– Har man flyktningstatus, skal man bosettes veldig raskt og da er du inne i et kommunalt program med statlig støtte.

Likevel opplyser Nesse om at det er noen asylsøkere som kunne trengt gratis reise med tog og annen kollektivtrafikk i Norge.

– Det er for eksempel noen afghanske asylsøkere som har søknadene sine under behandling, og ikke har fått tildelt en kommune enda. Og da kunne man finne ordninger for å gjøre et gratis kollektivtilbud også gjeldende for dem.

Positiv til Oslos tilbud, men vil ikke kritisere Vy

Nesse vil likevel ikke kritisere Vy eller Viken fylke:

– Jeg vil gjerne understreke at Oslo kommunes tilbud om gratis kollektivtrafikk til alle flyktninger er en positiv måte å gjøre det på, men vær forsiktig med å kritisere dem som strekker seg ekstra nå for ukrainerne, fordi det er positivt ment at folk stiller opp for flyktninger og neste gang er det noen andre de vil stille opp for.

Nesse trekker frem at ukrainske flyktninger er veldig mange på kort tid.

– Vi har fått en veldig spesiell akutt situasjon med ukrainerne. De har fått kollektiv beskyttelse, og det kommer veldig mange ukrainske flyktninger på veldig kort tid. At folk nå vil stille opp for et land angrepet av en av våre naboer, synes jeg er positivt. Jeg vil heller snu det til å si at her kan vi trekke lærdom: På hvilken måte kan dette gjøres gjeldene for andre i en lignende situasjon?

Viken vurderer å utvide tilbudet til å gjelde alle flyktninger

På onsdag opplyste Viken om at ukrainsk pass og ID-kort vil være gyldig som billett for flyktninger i kollektivtrafikken i hele Viken fylke, og ikke bare de delene av fylket hvor Ruter opererer. Et par timer etter å ha sagt at de ikke vil utvide tilbudet til å gjelde alle nyankomne flyktninger, har Viken fylkeskommune gjort en ny vurdering:

Viken fylkeskommune opplyser til NRK at de vil vurdere å gi gratis kollektivtransport til alle nyankomne flyktninger, og ikke bare til ukrainere.

– Vi har sendt en henvendelse til Ruter om å se på det, og når vi får svar skal vi finne ut av en god løsning sammen, sier fylkesråd i Viken Siv Henriette Jacobsen (Ap) til NRK.