«Vår rases overlevelse og frihet er det absolutt viktigste målet med Den nordiske motstandsbevegelsens politiske kamp», heter det på Den nordiske motstandsbevegelsens nettsider.
Foto: Antirasistisk Senter
Vi trenger et lovverk som tydelig gir mulighet for å bekjempe nazistiske organiseringer og ytringer, skriver Simen Bondevik i dette innlegget. 

Høyreekstremes stadig voksende tilstedeværelse i Norge er blitt aktualisert gjennom den svensknorske tv-dokumentarserien Omgitt av fiender. Nå må politikerne i mye større grad ta aktivt grep i kampen mot ekstremisme og radikalisering av høyreekstreme. Å innføre et organisasjonsforbud mot nazistiske grupperinger er et bra sted å starte.

Foreløpig tillatt å fremme nazistisk vold og terror

Nazisme er en strukturell rasistisk og antisemittisk ideologi. Den sentrale ideen i nazismen er ideen om en etnisk «ren» nasjonalstat. Nazisme er en voldelig ideologi som drepte over åtte millioner mennesker i konsentrasjonsleirer før og under andre verdenskrig. For å stanse fremveksten og organiseringen av nazisme i samfunnet vårt i dag trenger vi et organisasjonsforbud mot nazistiske grupperinger.

Den nordiske motstandsbevegelse er et eksempel på en organisasjon som ville blitt rammet av et slikt forbud. Den selverklærte nazistiske organisasjonen skriver på sine nettsider at «vår rases overlevelse og frihet er det absolutt viktigste målet med Den nordiske motstandsbevegelsens politiske kamp». Organisasjonen fremmer også voldsretorikk og terror. Hvorfor skal en slik organisasjon være lovlig?

Forbud i Finland virker

Å innføre et forbud vil selvsagt ikke løse alt. Det viktigste verktøyet vi har i kampen mot ekstremisme og radikalisering er å bekjempe utenforskap. Et sterkere utenforskap betyr dessverre ofte sterkere radikalisering. Selv om det er andre verktøy enn et forbud som også fungerer betyr det likevel ikke at vi skal la være å ta det i bruk. Det er liten tvil om at et organisasjonsforbud mot nazistiske grupperinger ville hatt stor effekt.

Det viktigste verktøyet vi har i kampen mot ekstremisme og radikalisering er å bekjempe utenforskap

Finland har innført et lignende forbud som har hatt effekt. Etter at et medlem i Den nordiske motstandsbevegelsen sparket ned en forbipasserende person, som døde av hjerneblødning en uke etter overfallet, og deretter fikk en pris for overfallet, ble organisasjonen forbudt. Dersom det samme hadde skjedd i Norge hadde vi mest sannsynlig ikke hatt lovhjemmel for å forby organisasjonen. 

Trenger engasjement for å forby nazistiske grupper

Et forbud mot nazistiske grupperinger vil bryte med prinsippet om organisasjonsfrihet, men det er faktisk verdt det i kampen for inkludering og mot høyreekstremisme. Når vi ser fremveksten av høyreekstremisme i Europa må vi gjøre det vi kan for å hindre at det skjer her i Norge. Politiet og domstolene trenger og fortjener et lovverk som tydelig gir mulighet til å bekjempe nazistiske organiseringer og ytringer.

Argumentene er mange for å innføre et organisasjonsforbud mot nazistiske grupperinger. Så kan man lure på hvorfor Partiet Sentrum nesten er helt alene i norsk politikk om å ha programfestet et slikt forbud. Flere må engasjere seg i denne viktige saken!

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.