Nytt likestillingsforslag får massiv kritikk

Nytt lovforslag om diskriminering og likestilling får kritikk fra YS-leder Jorunn Berland.

– Istedenfor å løfte formålet med loven, har man bygget det ned, sier YS-leder Jorunn Berland som til Dagsavisen om det nye likestillingsforslaget. 

Regjeringen og departementet vil at de nåværende fire likestillings- og diskrimineringslovene skal samles til én lov, i tillegg til at formuleringen særlig kvinners stilling skal sikres i loven skal fjernes, vernet mot graviditetsdiskriminering skal sikres og det skal gis utvidet adgang til positiv særbehandling av menn. Det er forslaget om å fjerne formuleringen særlig kvinners stilling skal sikres som får særlig mye kritikk.

– Vi er bekymra for konsekvensene. Hvis det ikke er en plikt, kan man overse det og likestillingen blir nedprioritert på arbeidsplassene, sier Berland.

Viktige nyanser borte
UNIO mener at dersom lovene skal slås sammen, er det en risiko for at altfor mange grupper blir underlagt i én og samme lov kan det ha motsatt effekt.

– Kjønn er først av alt ikke en minoritet, men gjelder alle. Gruppene som utsettes for diskriminering gis ikke et grundigere vern og en bedre rettssikkerhet i det nye lovforslaget. Når så mange grupper skal inkluderes i en lov, blir viktige nyanser borte, sier UNIO-leder Ragnhild Lied .

Kjønnsdiskriminering trenger ikke egen lov
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Solveig Horne, mener derimot at å ha en egen lov om kjønndiskriminering fører til rangering av diskriminering.

– Dette argumentet gir uttrykk for at enkelte former for diskriminering er mer alvorlig enn andre. Jeg ønsker ikke å rangere diskrimineringsgrunnlagene. Jeg mener tvert imot at all diskriminering er alvorlig og at det er mange fellestrekk både når det gjelder årsaker bak og virkninger av diskriminering, sier Solveig Horne (Frp) til Dagsavisen.