Fra Litauen på barnevernsmøte i Norge

 
Foto: Fotokollasje/regjeringen.no/socmin.lt
Siste uke inviterte statssekretær i Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kai-Morten Terning, en delegasjon fra Litauen til et møte om barnevern og barnevern over landegrensene.
0Shares

Litauen-delegasjonen besto blant annet av Algirdas Šešelgis (til høyre i bildekollasjen) som er statssekretær i i det liatuiske sosial- og arbeidsdepartement og direktør for State Child Rights Protection and Adoption Service.

– Vi ser det som viktig å formidle hvordan barnevernet og det norske systemet fungerer, sier Terning, ifølge regjeringen.no.

Snakket om nye retningslinjer
Under møtet ble det snakket om de nye retningslinjene for barnevernsaker der barn har tilknytning til flere land. Retningslinjene gir informasjon om hvordan barneverntjenestene skal undersøke og følge opp barn med tilknytning til flere land, hvordan de skal samarbeide med utlendingsmyndighetene hvis barnet har en pågående utlendingssak og hvordan de skal håndtere henvendelser fra utenlandske myndigheter, særlig ambassader.

– Rundskrivet slår blant annet fast at barneverntjenesten alltid skal forsøke å kontakte barnets familie i utlandet før de starter en sak om omsorgsovertakelse, sier Terning.

Tidligere på dagen besøkte også den litauiske delegasjonen Jong ungdomshjem og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for å lære mer om hvordan det norske barnevernet arbeider.