Sykehusene klare til å behandle ukrainske flyktninger

Viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse sør-øst sier sykehusene vil samarbeide om å hjelpe og behandle flyktninger fra Ukraina.
Foto: Helse Sør-Øst RHF
Oslo universitetssykehus har fått i oppdrag å koordinere og vurdere mottak av ukrainske pasienter.
63Shares

Sykehusene i Helse sør-øst samarbeider tett om å hjelpe og behandle flyktninger fra Ukraina – og ​Oslo universitetssykehus har fått i oppdrag å ta en nasjonal oppgave med å koordinere og vurdere mottak av ukrainske pasienter.

– Dette gjelder mennesker som har vært under pågående behandling i Ukraina eller som er vurdert å trenge sykehusbehandling, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse sør-øst om den nasjonale oppgaven sykehusene i helseregionen nå har fått.

Han sier Helse sør-øst har god oversikt over kapasiteten ved sykehusene og hvilken behandling de kan gi.

– Vi har god erfaring fra å håndtere kriser sammen, sier Frich.

Blant annet skal flere sykehus med nærhet til flyktningmottak bidra i arbeidet med å screene flyktninger for tuberkulose.