Bergen gir støtte til organisasjoner som følger opp ukrainske flyktninger

Bergen kommune setter av 1,5 million kroner til frivillige organisasjoner som kan veilede og følge opp nyankomne ukrainske flyktninger i kommunen.

Den ekstraordinære støtteordningen er ment for frivillige organisasjoner som kan tilby hjelp, støtte og veiledning til nyankomne ukrainere, opplyser Bergen kommune.

Pengene skal blant annet bidra til at flyktningene får delta i et fellesskap med andre i samme situasjon, samt delta i aktiviteter som bidrar til inkludering.

Også organisasjoner som jobber mot russiske innbyggere, kan søke.

– Vi hører historier om russiske barn som hetses og mobbes. Det er uakseptabelt, sier byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt.

– Tilskuddsordningen åpnes derfor også for organisasjoner som ønsker å opprette tilbud rettet mot russiske innbyggere som opplever eller står i fare for å oppleve å bli trakassert, diskriminert eller å utsettes for utenforskap, sier Nødtvedt.

Frist for å søke tilskudd er torsdag 24. mars.