Helsearbeidere kan miste muligheten til å reservere seg mot å utføre abortinngrep etter en ny dom i Strasbourg.
Foto: Scanstockphoto
Sykehuset i Østfold trenger flere radiografer for å klare å undersøke alle flyktningene som kommer fra Ukraina til Norge.

Ukraina har mye multiresistent tuberkulose. Multiresistent tuberkulose betyr at bakteriene har blitt motstandsdyktig mot flere typer antibiotika, som brukes i behandling. Det skriver TV2.

Alle flyktninger fra Ukraina må teste seg for tuberkulose når de kommer til Norge. De må gjøre det innen to uker.

Dette har lagt press på sykehuset i Østfold. De trenger nå flere radiografer. En radiograf tar bilder av kroppen.

– Når det kommer så mange på en gang må vi ha flere radiografer, sier Helge Stene-Johansen, fagdirektør ved sykehuset i Østfold Kalnes, til TV 2.

– Tuberkulose er mye mer vanlig i Ukraina enn det er i Norge, og i Ukraina utgjør den multiresistente varianten omtrent en fjerdedel av all tuberkulose, sier Anne Ma Dyrhol Riise, seksjonsleder og professor ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål til TV 2.

Hun er ikke redd for at vi får et tuberkulose-utbrudd i Norge.

Pandemien har gjort at flere i helsevesenet er slitne.

– Jeg vil understreke at dette blir en veldig krevende oppgave for norsk helsetjeneste igjen og vi er enda ikke helt uthvilt etter pandemien, sier Helsedirektør Guldvog.

ORDLISTE

multi-: mange, flere

resistent: motstand, forsvar, klare å stå imot noe, sette seg imot

dyktig: flink

utgjøre: være

utbrudd: her betyr det at mange blir syke på samme tid

krevende: vanskelig