Gir 208 millioner til jobbopplæring

Norsk på jobben: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen møtte tirsdag ansatte ved Consolvo, en av bedriftene som har fått tilskudd fra Vox for å drive opplæring av sine ansatte. Her hilser han på polske Tadeusz Adam, som blant annet har lært seg norsk gjennom kurs på jobben

– Arbeidslivet endrer seg raskt. For å takle omstillingene, er vi helt avhengige av at folk kan utvikle kompetansen sin samtidig som de er i jobb, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, ifølge en pressemelding fra Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

For ti år siden ble ordningen Basiskompetanse i Arbeidslivet (BKA) innført. Virksomheter i offentlig og privat sektor kan søke om midler for å gi de ansatte grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og data. I år var det første gang det også kunne søkes om midler til norskopplæring. 46 prosent av søknadene i år var om midler til norskopplæring.

– Søkertallene viser at det var riktig å inkludere norskopplæring i tilbudet. Gode ordninger for å lære norsk på jobben vil være veldig viktig når vi i tiden framover skal inkludere alle flyktningene som har kommet til Norge, sier kunnskapsministeren.

Gir verdi
Siden 2006 er BKA-ordningen utvidet fra 14 millioner til 208 millioner kroner i år. Over 53.000 kursdeltakere har fått opplæring på jobben gjennom ordningen. Det er dokumentert at opplæringen fører til færre feil, bedre rapportering og motiverte ansatte. I tillegg blir flere ansatte rustet til å ta fagbrev.

– Vi vet at arbeidsplassen er en svært viktig arena for læring, og vi ønsker derfor å stimulere til mer læring i arbeidslivet, sier Xeni Dimakos, fungerende direktør i Vox.