– En trussel for norske og europeiske arbeidsplasser

Hassan Yusuf har bodd store deler av livet i Norge. Likevel ble han utvist fra landet
Foto: Scanstockphoto
I et høringsnotat som ble sendt ut mandag åpner samferdselsdepartementet for å gi flypersonell utenfor EU rett til uhindret grensepassering. Parats nestleder Vegard Einan sier dette vil få umiddelbare konsekvenser for norske arbeidsplasser og etterlyser en grundig konsekvensutredning.
0Shares

Samferdselsdepartementet sendte ut i går høringsnotatet Høringsnotat om globalisering og økt konkurranse i sivil luftfart, der de vil gjøre endringer i utlendingsforskriften slik at flypersonell får rett til enklere grensepassering uavhengig av hvor flyet er registrert.

Vegard Einan i Parat sier en slik endring av utlendingsforskriften vil føre til at norsk, nordisk- og europeisk flypersonell vil bli byttet ut med billigere arbeidstakere fra eksempelvis Asia.

 
Foto : parat.com

– Norske myndigheter har i dag ikke kontroll på bruk av innleid personell fra EØS- området og det er nær totalt fravær av tilsyn og håndheving av gjeldene lover og regler. Disse arbeidstakerne vil fritt kunne benyttes til flygninger inn- og ut av Norge, i tillegg til innenlandsflygninger i Sverige og Danmark, sier han i en pressemelding på Parats hjemmeside.

Har ingen kontroll på flypersonell
Einan viser til at myndighetene ikke har noen kontroll med flypersonell utenfor EU og ber norske myndigheter jobbe for å harmonisere nordiske og europeiske regler på dette området. 

 

– Høringsnotatet legger ikke opp til noen konsekvensutredning overhodet og departementet kan ikke ha oversikt over konsekvensene i endringsforslaget. En endring, slik som foreslått, vil få betydning for bransjen i hele Europa og vi ber departementet utrede problemstillingen. Vår bekymring deles av en samlet global fagbevegelse, noe vi i gjentatte brev til samferdsel- og arbeidsdepartementet har gjort oppmerksom på, sier Einan.