UD kritiserer UDI om barnebrud

Etiopia har strammet inn lovgivningen mot barneekteskap de siste årene. På bildet: Bryllup i Addis Abeba. Personene på bildet er ikke relatert til saken
Foto: Wikimedia Commons
Jenta ble gift 15 år gammel. Gyldig ekteskap, sier Utlendingsdirektoratet. Utenriksdepartementet er opprørt og sier UDI undergraver Etiopias bekjempelse av barneekteskap. Det skriver Vårt Land. 
0Shares

– Vi har kommet fram til at det er et gyldig ekteskap på grunnlag av den informasjonen vi har fått fra Landinfo, sier seniorrådgiver Rolf Anthonisen i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Kvinnen det er snakk om, er nå 18 år, og det ligger en søknad hos UDI om familiegjenforening med mannen, som har fått oppholdstillatelse i Norge.  Kvinnen opplyser til direktoratet at hun ble gift da hun var 15 år gammel. Ekteskapsloven sier at “et ekteskap som er inngått i utlandet, anerkjennes her i riket dersom ekteskapet er gyldig inngått i vigselslandet,” skriver Vårt Land

Utenriksdepartementet er opprørt. I en e-post til UDI skriver Norges ambassadør i Etiopia, Andreas Gaarder: 

– Ambassaden setter spørsmålstegn om hvordan den praksisen kan stå innenfor de moralske og etiske retningslinjene vårt regelverk skal og bør ha. I tillegg til de etiske aspektene ved anerkjennelsen av barneekteskap, finner vi det videre politisk problematisk at Norge undergraver etiopiske myndigheters føderale lovverk hvor minimumsalder ved ekteskap er 18 år, skriver en norsk diplomat i et notat ambassadør Gaarder har godkjent.

Søkte om hjelp via Landinfo
I et svarbrev til UD og ambassadøren forklarer UDI at de søkte hjelp hos Landinfo før de avgjorde at ekteskapet til den etiopiske kvinnen er gyldig. Samtidig minner Norges ambassade i Addis Abeba UDI om at Etiopia har definert barneekteskap som “harmful traditional practice”.

Seniorrådgiver Rolf Anthonisen i UDI til  understreker overfor Vårt Land at søknaden om familiegjenforening fremdeles er til behandling, og man ikke har konkludert.

– Får vi ny eller annen informasjon (fra Landinfo), må dette tas med i vurderingen.