19 kommuner har kritisk legetilbud for flyktninger

19 av landets kommuner har kritisk kapasitet når det gjelder allmennlegetilbud for flyktninger, ifølge Helsedirektoratet.
Foto: Wikimedia Commons
19 av landets kommuner har kritisk kapasitet når det gjelder allmennlegetilbud for flyktninger. 114 kommuner sier at kapasiteten er utfordrende.
2Shares

Tallene kommer fra en undersøkelse Helsedirektoratet har gjort blant kommunene om kapasitet på tjenester for flyktninger siden 14. mars, skriver Kommunal Rapport.

Svarene fra uke 14 viser at 19 kommuner har kritisk kapasitet, 114 sier kapasiteten er utfordrende og 181 kommuner sier kapasiteten er tilfredsstillende.

Lindesnes er kommunen som opplyser at den har dårligst kapasitet.

– Vi sliter aller mest med å overholde frister i allmennlegetjenesten. Mange innbyggere må vente over 14 dager på legetime, hvis det ikke er akutt. Vi mangler fastleger, sier kommunalsjef Heidi Henanger Haven i Lindesnes kommune til Kommunal Rapport.

– Når det er krevende i utgangspunktet å overholde tidsfrister, blir ikke ventetiden kortere når det kommer flyktninger, slår hun fast.