Politiet i Innlandet setter inn tiltak for å beskytte flyktninger

Politiet i Innlandet innfører flere tiltak for å hindre at flyktninger utsettes for menneskehandel.
Foto: Søren Storm Hansen
Politiet i Innlandet innfører flere tiltak for å hindre at flyktninger utsettes for menneskehandel, vold eller seksuelle overgrep.

Politiet er kjent med at personer som tidligere er anmeldt for seksuelle overgrep mot barn, har engasjert seg i frivillighetsarbeid knyttet til å transportere flyktninger fra Ukraina.

– Dette ser vi veldig alvorlig på og øker vår oppmerksomhet rettet mot denne bekymringen, og jobber aktivt med tiltak, både på egen hånd og i samarbeid med andre etater, sier politimester Johan Brekke i Innlandet politidistrikt.

Politiet har ingen informasjon om økt kriminalitet som følge av flyktningstrømmen, men innfører tiltakene som en del av det forebyggende arbeidet.

– Vi gjennomfører økt patruljering i politidistriktet, blant annet ved steder hvor det oppholder seg asylsøkere og sårbare grupper, sier Brekke.

Dette skal også avklare om personer har lovlig opphold og eventuelt misbruk av identitetsdokumenter.

I tillegg har politiet økt oppmerksomhet mot arbeidslivskriminalitet, særlig i bransjer som renhold, jordbruk og restauranter.

Brekke sier at det er viktig at asylsøkere registrerer seg ved ankomst til Norge, blant annet for å fanges opp av hjelpeapparatet.

I Innlandet kan man registrere seg ved politihuset i Hamar fra 19. april, og det skal etableres registreringssted ved politihusene i Kongsvinger og Lillehammer.