Fikk bosatt flere flyktninger

Trondheim kommune ble anmodet om å bosette 300 flyktninger av IMDi i 2015. Etter at kommunen inngitt et samarbeid med private utleieaktører i kommunen, kunne Trondheim å ta i mot 40 prosent flere enn anmodet. 
0Shares

Tone Schei i Trondheim kommune forteller at samarbeidet med det private utleiemarkedet har dempet presset på de kommunale utleieboligene. Det har også vært en forutsetning for å kunne realisere kommunens vedtak om å ta imot flere flyktninger enn først anmodet.

– Trondheim kommune har et mål om å bosette de fleste i det private utleiemarkedet, noe som er nedfelt i kommunens handlings- og økonomiplan, sier Schei til husbanken.no.

Samarbeid hele veien 
Kommunen ønsket å etablere stabile og varige leieforhold for flyktninger i det private leiemarkedet, og tok derfor kontakt med profesjonelle- og mindre private utleiere. Kommunen inngikk alt fra skriftlige og formaliserte avtaler hvor det er tallfestet antall boliger for utleie til flyktninger, til muntlige avtaler gjennom god dialog og samarbeid.

Videre forteller Schei at kommunen bistår i hele bosetningsprosessen, helt fra visning, kontraktsinngåelse til sikring av at depositum og første husleie blir betalt.

– Et tett og godt samarbeid gir kommunen fleksible løsninger som har gitt raske og effektive prosesser på selve bosettingsdagen, sier Schei.

ARS: – Positivt
Leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, viser slike tiltak hva man kan få til hvis man bare vil.

– Vi ser at deler av den offentlige samtalen om flyktninger er alt for negativ, preget mer av bekymringer enn av en konstruktiv idéutveksling om løsninger.

Løsningsfokuset fra Trondheim kommune i denne saken er et eksempel på sistnevnte.

– Vi trenger en annen samtale. En samtale som handler om hvordan vi best mulig kan ta imot flyktningene som kommer, legger han til.