Starter nettverk for ateister og sekulære muslimer

 
Foto: Privat
Nettverket rundt de sekulære muslimene i Facebook-gruppen Norwegian Freethinkers tar videre det de ser på som en rettmessig kamp, fra nettet og inn i den fysiske verden.
0Shares

Etter et initiativ fra den nå sekulære muslimen Cemal Knudsen Yucel, har man kommet et steg videre og dannet SSI, Senter for Sekulær Integrering.

Yucel har fra tidligere stått frem i Aftenposten og fortalt om truslene, samt den sosiale utstøtingen og trakasseringen som medfølger det å velge vekk religion og religiøs tilhørighet i muslimske miljøer i dagens Norge.

I det åpenhjertige intervjuet fortalte Yucel om hvordan han ble politisk aktiv i ungdomsorganisasjonen til et islamistisk parti i Tyrkia, og hatet USA og Israel.

– Vi ble indoktrinert med angst, uttalte han til Aftenposten.

Angrepet av islamister
Som “born again”-ateist og nybakt sekulær gikk han i bresjen og lagde den nå hemmelige Facebook-gruppen Norwegian Freethinkers. Gruppen har han måttet holde hemmelig fordi islamistiske grupper jobber målrettet for å kneble både denne og andre Facebook-sider for arabiske ateister og sekulære.

Som Nettavisen kunne melde, er taktikken å arrangere falske rapporteringskampanjer som fører til at Facebook stenger sidene.

Nå vil man ta opp kampen for frafalne, ateistiske, agnostiske og sekulære muslimer i det offentlige ordskiftet ikke bare på nettet, men generelt. Shakeel Rehman, norsk-pakistaner, religionskritiker, som også er blant frontpersonene for nettverket, sier følgende når Utrop spør om det nyopprettede nettverkets målsetninger og hensikter.

– Vi skal fremme sekularisme og integrering som noe positivt, først og fremst for å demme opp for islamisters propaganda. Vi skal også fylle gapet mellom tradisjonell tankegang og moderne demokratier.

–  Gir et alternativ til radikalisering
Rehman ser på SSI som et fremtidig alternativ og motstemme til konservative moskeer med rigide holdninger.

– SSI skal hjelpe til med å danne sterke identiteter som kan stå imot de ekstremes radikalisering, og fremme menneskerettigheter. Flere av oss er ikke-troende slik at de som er i tvil om religion kan få tilhørighet og inkludering.

Samtidig er også liberale muslimer velkomne i nettverket.

– Her er poenget å drive med rasjonell religionskritikk for å skape større forståelse for ytringsfrihet og tilhørighet til Vesten.