Debatt: Raseprofilering – skjer det i Norge?

I Storbritannia er det seks ganger høyere sannsynlighet for å bli stoppet av politiet i forbindelse med narkotikakontroll dersom du er mørk i huden, er det egentlig så mye bedre i Norge?

Lignende tall finnes ikke fra Norge, da tilfeldige narkotikakontroller ikke blir registrert hos politiet. I siste utgave av Utrop kommer det frem at mange norsk-afrikanere opplever politiets praksis som raseprofilerende. Dette ble gjort gjennom en uoffisiell undersøkelse blant Oslos innvandrermiljø, hvor halvparten oppgir politiets kontroller som raseprofilering. Praksisen er ofte den samme; politiet vil se id-papirer, så vil de sjekke vedkommende for narkotika.

At politiet ikke er pålagt å registrere slike kontroller er problematisk, forteller Aklenathon De Leon, i Omod. Han går så langt som å hevde at politiets praksis skaper utenforskap som igjen kan lede til radikalisering.

Det oppstod mange nye spørsmål i forbindelse med arbeidet med artikkelen.

Utrop, Omod og Normal inviterer derfor til paneldebatt.
Og håper å få svar på blant annet følgende spørsmål: Hvorfor føler mange i minoritetstette bydeler at politiets praksis er slik? Hva kan politiet gjøre annerledes? Og er registrering av kontroller noe politiet ønsker å gjøre i fremtiden?

Paneldeltakere:

Akenathon De Leon
Leder i Organisasjon mot offenltig diskriminering (OMOD)

Nils August Andresen
Redaktør i tidsskriftet Minerva

Representanter fra justiskomiteen
(Ikke bekreftet hvem som deltar)

Representanter fra politidirektoratet
(Ikke bekreftet hvem som deltar) 

Det vil bli servert enkel mat/drikke samt kaffe. Arrangementets varighet vil ligge på ca 2 timer, inkludert en 15 minutters pause.

Her finner du artikkelen: https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/30211