Regjeringen holder pressekonferanse om integrering av flyktninger fredag

Regjeringen vil foreslå nødvendige tilpasninger for å sikre raskere bosetting og integrering av ukrainere.
Foto: savethechildren.org
Fredag klokka 12.15 holder tre statsråder pressekonferanse om integrering av flyktninger fra Ukraina.

De tre statsrådene er arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap), kunnskapsminister Tonje Brenna og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

I en pressemelding opplyser Arbeids- og sosialdepartementet at regjeringen vil legge fram en proposisjon som foreslår nødvendige tilpasninger for å sikre raskere bosetting og integrering.

Direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) og UDI-direktør Frode Forfang deltar også på pressekonferansen, som holdes i Marmorhallen.