Foto: Pixaby
Få kjenner godkjenningsordningen fra NOKUT.

Flere som flytter mellom land har høyere utdannelse. Derfor øker behovet for å godkjenne utdannelsen. NOKUT har ansvar for å godkjenne utdanning fra andre land enn Norge. Den skal hjelpe personer til å få jobb.

Ny rapport fra NIFU viser at få vet om ordningen. Det betyr at Norge ikke får fullt utbytte fra verdien av utenlandsk utdanning.

– Vi har mer migrasjon, og det er helt opplagt at å kunne ha kunnskap om hva som ligger i utdanning fra fjernere strøk er vesentlig for arbeidsgivere. Det er helt sikkert en underutnyttet ressurs, sier Kristin Vinje, administrerende direktør i NOKUT, til Uniforum.

Hvorfor søker personer godkjenning?

De som svarte i undersøkelsen ga flere svar på hvorfor de søkte om godkjenning. De fleste svarte de ville ha bedre sjanser på jobbmarkedet. Noen ville ha høyere lønn og bedre jobber.

Mange søkte om godkjenning fordi de ville ta mer utdannelse.

Mange sa de var sinte for at arbeidsgivere ikke var åpne for utdanning fra utviklingsland.

Noen sa til forskerne at de måtte ha godkjenningen for å få en jobb. Andre svarte at det ikke var nødvendig.

Hvem søker om godkjenning?

63 prosent av søkerne er kvinner. Gjennomsnittsalderen er 37 år. 40 prosent har familie eller kjæreste i Norge. Noen er flyktninger. Andre er norske statsborgere. 33 prosent av søkerne er født i EU/EØS, Storbritannia og Sveits. Det er den største gruppen.

Fakta om NOKUT

NOKUT skal sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning. Det gjelder utdanning i Norge og utdanning fra andre land. NOKUT skal godkjenne og informere om utenlandsk utdanning.

NOKUT jobber med universiteter og høyskoler.

ORDLISTE

utbytte: fordel, vinning

migrasjon: personer som flytter mellom land og områder

opplagt: selvfølgelig

fjernere strøk: områder langt borte

vesentlig: betydelig, viktig, stor

underutnyttet ressurs: en ressurs/fordel/reserve vi ikke bruker nok

utviklingsland: land som er teknisk og økonomisk lite utviklet