Laveste asyltall på 19 år

Kun 195 har søkt asyl i Norge i mai.
Foto: Wikimedia Commons
195 asylsøkere til Norge i mai, noe som er det laveste antallet siden 1997. Nå må myndighetene nedjustere de estimerte ankomsttallene.
0Shares

Så langt i år har det kommet 2000 færre asylsøkere til Norge enn på samme tid i fjor.

– Dagens estimat på antall asylsøkere er fra 5000 til 50.000 med et “budsjettall” på 25.000. Dette «budsjettallet» settes fire ganger i året. Det vil komme ny prognose rundt 15. juni. Den ligger an til å være langt lavere enn gjeldende prognose, sier assisterende kommunikasjonsdirektør Håkon Fenstad i UDI til VGNett.

Grensekontroll
EU-kommisjonens grensekontroll ble forlenget 12.mai, noe som kan forklare de lave ankomsttallene. De som altså kommer via Middelhavet vil ha vanskeligheter for å komme seg nordover til Europa.

– Vi vet ikke hvor mange som vil bruke ruten fra Nord-Afrika til Italia. Mange av dem som kom til Europa i fjor, særlig til Tyskland, er fortsatt ikke registrert. Vi vet heller ikke hvor effektive grensekontrollene vil være hvis flere forsøker seg. Likevel er det mest sannsynlig, slik det ser ut nå, at antallet asylsøkere i år vil være vesentlig lavere enn i fjor. Uansett er situasjonen usikker, og mye vil avhenge av forhold utenfor Norges kontroll, sier UDI-direktør Frode Forfang til VG.

Forbereder seg på 25.000
Myndighetene operer med et “budsjettall” på 25.000 asylsøkere i løpet av 2016. Hvorvidt tallet blir riktig, er usikkert.

– Bildet er uforutsigbart og vi ser nå at ankomstene til Italia øker. Vi må forberede oss på mange scenarioer og jeg minner om at vi også la ned asylmottaksplasser på bakgrunn av lav tilstrømning våren 2015. På høsten opplevde vi imidlertid en rekordhøy tilstrømning i løpet av noen få uker, påpeker statssekretær Marit Berger Røsland (H).